Quỳnh Nhai chú trọng phát triển kinh tế tập thể

Ngày 23 tháng 07 năm 2019

Thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, huyện Quỳnh Nhai đã tạo điều kiện cho các hợp tác xã (HTX) tiếp cận các chính sách hỗ trợ, mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, góp phần giải quyết việc làm cho lao động địa phương, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn.HTX Vận tải Hợp Lực (Quỳnh Nhai) phát triển nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Sơn La.


Huyện ủy, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện tốt Nghị quyết; tạo điều kiện cho các HTX tiếp cận với các chính sách hỗ trợ, mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả hoạt động. Đặc biệt, chú trọng xây dựng và triển khai các mô hình phát triển sản xuất nông lâm nghiệp thông qua các HTX như: Trồng cây ăn quả tại HTX Chiềng Khay Xanh; xây dựng chỉ dẫn địa lý, đăng ký thương hiệu sản phẩm “Cá sông Đà Sơn La”; xúc tiến, tạo điều kiện cho các HTX tham gia liên kết sản xuất, ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với các doanh nghiệp, HTX đối với các sản phẩm cá lồng, cây ăn quả. Cùng với đó, lồng ghép các nguồn vốn hỗ trợ 73 lượt HTX, phát triển hơn 2.000 lồng cá, tổng số tiền trên 14 tỷ đồng. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho các HTX chuyển đổi, đăng ký lại theo Luật HTX năm 2012 và các HTX đăng ký thành lập mới.


Là một trong những HTX tiêu biểu trên lĩnh vực nuôi trồng thủy sản của huyện Quỳnh Nhai, ông Nguyễn Hữu Sơn, Giám đốc HTX Vận tải Hợp Lực, chia sẻ: Hiện nay, HTX đã chuyển đổi hoạt động theo Luật HTX năm 2012. Trong quá trình hoạt động, HTX đã nhận được sự quan tâm của huyện hỗ trợ tập huấn kỹ thuật chăn nuôi; hỗ trợ nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh; kiểm tra, giám sát hoạt động của bộ máy quản lý HTX; hỗ trợ vốn theo các chính sách, dự án... Trong đó, năm 2015, HTX được hỗ trợ 5 triệu đồng/lồng cá theo Nghị quyết 88/2014/NQ-HĐND tỉnh. Năm 2016, sản phẩm thủy sản của HTX được chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP; tháng 2/2019, được Sở Khoa học và Công nghệ trao chứng nhận “Cá sông Đà Sơn La”. Nhờ vậy, tạo điều kiện thuận lợi cho HTX phát triển sản xuất, mỗi năm xuất ra thị trường khoảng 400 tấn cá, giải quyết việc làm cho 14 lao động, với thu nhập từ 4 đến 5 triệu đồng/người/tháng. Hiện, HTX đầu tư đóng mới 60 lồng, nâng tổng số lồng cá của HTX lên 300 lồng. Tuy nhiên, cái khó hiện nay vẫn là vốn đầu tư và đầu ra ổn định cho sản phẩm. Chúng tôi mong muốn thời gian tới, tỉnh và huyện có cơ chế chính sách hỗ trợ các HTX phát triển nghề nuôi thủy sản theo chuỗi, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm.


Từ các chính sách hỗ trợ cụ thể, thiết thực, các HTX trên địa bàn huyện thành lập theo Luật HTX năm 2003 đến nay đã cơ bản chuyển đổi, đăng ký lại theo Luật HTX năm 2012; tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động sản xuất, kinh doanh đa ngành nghề. Điểm nổi bật là, các HTX đã chủ động liên kết, hình thành liên hiệp HTX để tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm, sản xuất theo chuỗi, đảm bảo đầu ra cho sản phẩm, đem lại thu nhập ổn định cho các hộ thành viên HTX. Đến nay, toàn huyện có 64 HTX, trong đó, 56 HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, 5 HTX hoạt động trong lĩnh vực phi nông nghiệp, 3 HTX hoạt động lĩnh vực thương mại, dịch vụ, với tổng vốn hoạt động, giá trị tài sản trên 40 tỷ đồng; thu nhập bình quân của HTX là 350 triệu đồng/năm, thu nhập bình quân của thành viên đạt hơn 10 triệu đồng/người/tháng.


Trao đổi với chúng tôi về phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể trên địa bàn huyện, ông Nguyễn Hoài Thu, Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Nhai cho biết: Kinh tế tập thể của huyện từng bước ổn định và phát triển; các HTX đã chuyển đổi hoạt động theo Luật HTX năm 2012. Nguồn vốn của các HTX không ngừng tăng lên, đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của thành viên. Đặc biệt, các HTX đã phát huy quyền tự chủ, tự quyết định và tự chịu trách nhiệm về kết quả sản xuất, kinh doanh. Thành viên HTX bước đầu xác định được trách nhiệm trong xây dựng và phát triển HTX, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho thành viên và người lao động, đóng góp tích cực vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.


Thời gian tới, huyện Quỳnh Nhai tiếp tục thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể; củng cố, đổi mới, phát triển và nâng cao năng lực quản lý của các HTX; định hướng các HTX gắn sản xuất với kinh doanh theo nhu cầu của thị trường; tư vấn, hỗ trợ các HTX đăng ký mã vùng, mã sản phẩm; khuyến khích các HTX hoạt động, phát triển cây dược liệu, cây ăn quả theo định hướng của tỉnh; đẩy mạnh hợp tác liên doanh với các thành phần kinh tế, giải quyết việc làm cho thành viên, người lao động... thúc đẩy các HTX phát triển, khẳng định vị thế thành phần kinh tế tập thể trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.


Tìm kiếm theo ngày