Quỳnh Nhai chủ động PCCCR mùa khô hanh

Ngày 27 tháng 02 năm 2020

Hằng năm, từ tháng 12 năm trước đến tháng 5 năm sau là thời điểm mùa khô hanh, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy rừng. Vì vậy, ngay từ đầu mùa khô, huyện Quỳnh Nhai đã chủ động triển khai nhiều biện pháp tăng cường PCCCR, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái.Cán bộ Hạt Kiểm lâm huyện Quỳnh Nhai rà soát các điểm dễ xảy ra cháy rừng trên địa bàn xã Mường Chiên.


Những ngày cuối tháng 2, chúng tôi cùng Tổ công tác của Hạt Kiểm Lâm huyện Quỳnh Nhai đi tuần tra, kiểm tra công tác PCCCR tại một số cơ sở trên địa bàn huyện. Thời điểm này, người dân trên địa bàn đang bước vào vụ sản xuất trên nương, nên tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy rừng cao. Trong khi đó, địa bàn rộng, giao thông đi lại khó khăn, tuyến đường tuần tra gồm cả đường sông và đường bộ đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác quản lý, bảo vệ rừng. Để chủ động PCCCR trong mùa khô, Hạt Kiểm lâm huyện đã tham mưu cho UBND huyện kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng các cấp và ban hành kế hoạch, văn bản chỉ đạo công tác PCCCR mùa khô hanh. Đồng thời, chỉ đạo kiểm lâm địa bàn bám địa bàn, bám rừng, tăng cường công tác bảo vệ rừng và PCCCR tại cơ sở; củng cố các tổ, đội quần chúng bảo vệ rừng; tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về PCCCR; hướng dẫn người dân phát đốt nương rẫy đúng quy định. Cùng với đó, thường xuyên tuần tra, chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia chữa cháy rừng theo phương châm “4 tại chỗ”...


Trao đổi với chúng tôi về công tác PCCCR mùa khô hanh, ông Nguyễn Thanh An, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện cho biết: Thời điểm này, đơn vị phân công cán bộ thường trực 24 giờ/ngày tại trụ sở Hạt Kiểm lâm huyện, sử dụng hệ thống theo dõi cháy rừng trực tuyến của Cục Kiểm lâm để xác định vị trí, diện tích các điểm báo cháy trên địa bàn, từ đó kịp thời có phương án chữa cháy với từng cấp độ cháy rừng xảy ra... Bên cạnh đó, cán bộ kiểm lâm địa bàn còn tuyên truyền, vận động người dân phát triển kinh tế nông, lâm kết hợp, như trồng cây ăn quả trên đất dốc, trồng cây dược liệu dưới tán rừng... giúp bà con tăng thu nhập, hạn chế tình trạng phá rừng và giảm thiểu các vụ cháy rừng. Từ đầu mùa khô đến nay, huyện Quỳnh Nhai đã củng cố và duy trì hoạt động 97 tổ, đội quần chúng bảo vệ rừng, với 2.112 thành viên. Đồng thời, tổ chức 12 hội nghị triển khai công tác quản lý, bảo vệ rừng cấp huyện, cấp xã; 94 buổi tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng cho gần 11.000 lượt người; phát 300 tờ rơi, áp phích tuyên truyền công tác bảo vệ, PCCCR... Qua đó, đã tác động đến ý thức, trách nhiệm của người dân trong việc giữ rừng và thực hiện tốt các quy định quản lý, bảo vệ rừng.


 

Cán bộ Hạt Kiểm lâm huyện Quỳnh Nhai hướng dẫn Đội quần chúng bảo vệ rừng bản Bon,

xã Mường Chiên làm đường băng cản lửa. 

 

Xã Mường Chiên hiện có 4.500 ha rừng, trong đó 1.600 ha rừng sản xuất, còn lại là rừng phòng hộ. Diện tích rừng của xã giáp ranh với xã Chiềng Khay và xã Cà Nàng, hằng tuần, kiểm lâm địa bàn cùng 3 đội quần chúng bảo vệ rừng của xã thường xuyên tuần tra các vùng trọng điểm có khả năng cháy rừng cao để kịp thời nắm bắt tình hình và báo cáo lên các cấp khi có cháy rừng xảy ra. Tại diện tích rừng của bản Bon, các thành viên trong đội quần chúng bảo vệ rừng của bản đang khẩn trương làm đường băng cản lửa. Anh Lò Văn Phiệng, Trưởng bản, kiêm đội trưởng đội quần chúng bảo vệ rừng của bản, chia sẻ: Bản đã đưa nội dung bảo vệ, phát triển và PCCCR vào quy ước, hương ước để người dân cùng thực hiện. Hằng năm, tổ chức cho các hộ dân ký cam kết bảo vệ và PCCCR. 30 thành viên trong đội chia thành nhiều nhóm, thường xuyên tuần tra diện tích rừng. Đặc biệt, đây là thời gian cao điểm bà con đốt nương, nên chúng tôi hướng dẫn bà con thực hiện đúng quy định, không để xảy ra cháy lan.


Cùng với sự vào cuộc của các cấp, các ngành và sự đồng thuận của người dân trong công tác PCCCR đã làm giảm số vụ cháy rừng qua các năm, góp phần nâng cao độ che phủ rừng trên địa bàn huyện lên gần 50%. Thời gian tới, huyện Quỳnh Nhai tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát diện tích rừng hiện còn; tuyên truyền nhân dân thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về công tác PCCCR, phấn đấu bảo vệ tốt diện tích rừng hiện còn.

Tìm kiếm theo ngày