Quản lý, khai thác tốt các công trình thủy lợi

Ngày 04 tháng 12 năm 2020

Đến nay, huyện Yên Châu đã đạt chuẩn tiêu chí thủy lợi trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Qua đó, ổn định nước tưới tiêu cho hơn 88% diện tích đất nông nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, năng suất, chất lượng sản phẩm.


 

Hệ thống kênh mương nội đồng tại bản Đông Tấu, xã Chiềng Đông (Yên Châu) được đầu tư xây dựng kiên cố.

 

Theo thống kê, trên địa bàn huyện Yên Châu có 8 hồ chứa, 185 công trình thủy lợi lớn, nhỏ với hơn 223 km kênh mương nội đồng. Khi bước vào thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, toàn huyện có nhiều công trình thủy lợi xây dựng từ lâu đã xuống cấp; một số trạm bơm, kênh tưới hư hỏng, xuống cấp. Trước tình trạng trên, Ban Chỉ đạo xây dựng NTM huyện Yên Châu đã chỉ đạo các xã, thị trấn thường xuyên kiểm tra, rà soát các công trình thủy lợi bị hư hỏng để khắc phục, sửa chữa, bảo đảm sản xuất; tranh thủ nguồn hỗ trợ của nhà nước và huy động nguồn đóng góp doanh nghiệp, HTX và người dân để đầu tư, nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi; hằng năm, các xã đều tổ chức phát động phong trào toàn dân tham gia làm thủy lợi, bảo đảm nước phục vụ sản xuất và tuyên truyền, vận động người dân tham gia quản lý, bảo vệ các công trình thủy lợi. Chỉ đạo Chi nhánh Công ty TNHH MTV quản lý, khai thác công trình thủy lợi Sơn La tại Yên Châu làm tốt công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi. Giai đoạn 2010-2020, trên địa bàn huyện đã có 21 công trình thủy lợi được xây dựng, cải tạo, nâng cấp; kiên cố hóa trên 153 km kênh mương nội đồng. Đến nay, 15/15 xã của huyện đạt tiêu chí về thủy lợi trong xây dựng nông thôn mới, từ chỗ chủ yếu phụ thuộc vào thời tiết, thì đến nay hệ thống thủy lợi đã bảo đảm cấp nước phục vụ sản xuất 810 ha lúa 2 vụ và 213 ha cây công nghiệp. Hệ thống kênh mương nội đồng được kiên cố cũng giúp bà con phát triển thêm diện tích cây trồng vụ đông như: Ngô, lạc, đậu tương... góp phần tăng thêm thu nhập, xóa đói, giảm nghèo ở địa phương.


Tại xã Chiềng Đông, với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, hằng năm xã tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia làm thủy lợi. Hơn 2 năm qua, từ nguồn vốn của chương trình xây dựng nông thôn mới, xã được đầu tư sửa chữa, nâng cấp công trình thủy lợi ở các bản: Thèn Luông, Na Pản, Nặm Ún, Luông Mé, Đông Tấu và bản Hượn. Đến nay, toàn xã đã có 8 phai và 5 km kênh mương được đầu tư nâng cấp. Ông Hoàng Văn Xuân, Phó Chủ tịch UBND xã, thông tin: cùng với đầu tư từ ngân sách Nhà nước và sự tham gia đóng góp của nhân dân, hệ thống công trình thủy lợi của xã đã từng bước được củng cố, nâng cấp, cơ bản đáp ứng nhu cầu tưới tiêu cho 246 ha lúa 2 vụ, tạo điều kiện giúp nông dân ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất.


Đến nay, hệ thống công trình thủy lợi được đầu tư đưa vào sử dụng đã tác động rất lớn đến sản xuất nông nghiệp ở địa phương, không chỉ giúp nông dân chủ động mở rộng diện tích canh tác mà còn giúp tăng vụ, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, nâng cao năng suất cây trồng, tạo nguồn thu nhập ổn định cho người dân.

Tìm kiếm theo ngày