Phù Yên: Bình quân mỗi xã đạt 8,3 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới

Ngày 05 tháng 07 năm 2018

Đến nay, huyện Phù Yên đã đạt bình quân 8,3 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới/xã (tăng 0,6 tiêu chí/xã so với cùng kỳ năm 2017). Trong đó, có 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 1 xã đạt 16 tiêu chí, 4 xã đạt từ 10 đến 14 tiêu chí, 20 xã đạt từ 5 đến 9 tiêu chí, không có xã khó khăn đạt dưới 5 tiêu chí.


 

Đường về bản Kim Thượng, xã Huy Tân được bê tông hóa.

 

6 tháng đầu năm nay, toàn huyện đã hoàn thành thêm 78 tuyến đường giao thông nông thôn với tổng chiều dài 13.865 m, tổng kinh phí 10 tỷ 644 triệu đồng, trong đó ngân sách Nhà nước hỗ trợ 2 tỷ 945 triệu đồng, nhân dân đóng góp gần 7 tỷ 700 triệu đồng.


Huyện Phù Yên đang tiếp tục huy động mọi nguồn lực, vận động các tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng nông thôn mới, ưu tiên những tiêu chí ít kinh phí thực hiện trước; lồng ghép các chương trình, dự án để tập trung nguồn lực xây dựng nông thôn mới.


Lò Thái (CTV)

Tìm kiếm theo ngày