Phụ nữ Mộc Châu tích cực tham gia bảo đảm trật tự ATGT

Ngày 17 tháng 05 năm 2018

Những năm gần đây, cùng với thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, Hội Liên hiệp phụ nữ Mộc Châu đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên tham gia công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Qua đó, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia và cùng chung tay, góp sức làm giảm tai nạn giao thông trên địa bàn.


 

Hội LHPN huyện Mộc Châu tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ cho hội viên phụ nữ xã Tân Lập.


Đồng chí Vì Thị Long Biên, Chủ tịch Hội LHPN huyện Mộc Châu cho biết: Thời gian qua, Hội LHPN huyện Mộc Châu luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông; xây dựng các mô hình tự quản, giữ gìn đường làng, bản luôn thông thoáng, xanh, sạch, đẹp. Đồng thời chỉ đạo Hội LHPN các xã, thị trấn phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Vận động cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện tham gia phong trào “Nói không với vi phạm trật tự an toàn giao thông”. Chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của tuyên truyền viên cơ sở với mô hình “Phụ nữ không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, hành lang giao thông để buôn bán, họp chợ, phơi nông sản gây ách tắc giao thông và tai nạn giao thông”. Năm 2017, Hội LHPN Mộc Châu đã tổ chức tập huấn cho gần 100 hội viên là chi hội trưởng, chi hội phó và hội viên nòng cốt; phối hợp tổ chức 15 cuộc tuyên truyền trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho phụ nữ và 100% cán bộ, hội viên phụ nữ và người thân trong gia đình ký cam kết sử dụng mũ bảo hiểm đúng quy chuẩn.


Là một trong những cơ sở hội đi đầu trong việc tuyên truyền, vận động hội viên tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, Hội LHPN xã Mường Sang đã tổ chức các chiến dịch truyền thông, hội thi, nói chuyện chuyên đề về an toàn giao thông; vận động cán bộ, hội viên phụ nữ và gia đình thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, tích cực tham gia xây dựng các công trình giao thông nông thôn, qua đó, nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông của chị em phụ nữ đã được nâng lên, góp phần quan trọng trong việc  hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đến nay, tất cả các bản, tiểu khu của xã Mường Sang đã xây dựng được mô hình về an toàn giao thông do Hội LHPN làm chủ.


Theo chị Hoàng Thị Sinh, Chủ tịch Hội LHPN xã Mường Sang: Để việc bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, môi trường đô thị trở thành nếp sống trong cán bộ, hội viên phụ nữ, các chi hội đã phát động thi đua, tuyên truyền, ký cam kết tới từng gia đình hội viên, phụ nữ không lấn chiếm, tái chiếm vỉa hè, lòng, lề đường, bảo đảm vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị; duy trì hiệu quả hoạt động các tổ phụ nữ tự quản, vỉa hè, đoạn đường phụ nữ tự quản trên địa; thành lập các tổ tuyên truyền, vận động các hộ mặt đường không lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường làm nơi buôn bán, kinh doanh, không họp chợ ven đường gây cản trở giao thông, ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch của Mộc Châu. Hằng năm, Hội LHPN xã đưa việc tham gia công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông vào tiêu chí để các chi hội đánh giá, xếp loại thi đua khen thưởng.


Bằng những cách làm thiết thực, Hội LHPN huyện Mộc Châu đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông, xây dựng văn hóa giao thông không chỉ đối với các hội viên, mà cả trong cộng đồng dân cư. Bên cạnh đó, Hội đã tích cực phối hợp với nhà trường và các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội trong việc giáo dục, nhắc nhở con em, học sinh tự giác chấp hành các quy định về trật tự ATGT; tham gia phát quang, vệ sinh đường làng ngõ xóm được sạch sẽ; duy trì và nhân rộng các mô hình câu lạc bộ, đội tự quản an toàn giao thông tại bản, tiểu khu... Qua đó, ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông của hội viên phụ nữ nói riêng và của nhân dân nói chung đã được nâng lên, góp phần đáng kể vào việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông, giảm thiểu tình trạng vi phạm và tai nạn giao thông trên địa bàn.


Tìm kiếm theo ngày