Phiên họp trực tuyến của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Ngày 30 tháng 11 năm 2021

Ngày 30/11, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số đã chủ trì Phiên họp trực tuyến của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số. Dự Phiên họp có các đồng chí: Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số; Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số; các đồng chí Ủy viên Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số. Phiên họp được tổ chức trực tuyến tới điểm cầu các bộ, ngành, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Dự Phiên họp tại điểm cầu tỉnh Sơn La, có đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các thành viên Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh.

                                 


Các đại biểu dự Phiên họp trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Sơn La.

           

Phiên họp đã thông qua Quyết định số 1619/QĐ-TTg ngày 24/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ kiện toàn và đổi tên Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử thành Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số; dự thảo kế hoạch chuyển đổi số năm 2022 và đề xuất chính sách, với tinh thần đặt mục tiêu cao, quyết tâm hành động cao, mỗi nhiệm vụ có một đơn vị chủ trì, có kết quả rõ ràng, có chỉ số đo lường cụ thể. Đề xuất các nhiệm vụ nhằm xây dựng thể chế, chính sách, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho 5 nhóm vấn đề về: Giao dịch điện tử; định danh và xác thực điện tử; cơ chế thử nghiệm có kiểm soát hoạt động công nghệ tài chính trong lĩnh vực ngân hàng, thanh toán số, tiền kỹ thuật số; phân bổ và quản lý kinh phí chi cho chuyển đổi số; đại học số. Đồng thời, dự thảo kế hoạch đề xuất 18 nhiệm vụ đột phá năm 2022…

           

Tại Phiên họp, các đại biểu đã cơ bản nhất trí với dự thảo kế hoạch chuyển đổi số năm 2022. Tập trung thảo luận, đánh giá kết quả chuyển đổi số của cơ quan Nhà nước trong thời gian qua; bài học kinh nghiệm trong xây dựng Chính phủ số cấp bộ và thúc đẩy chuyển đổi số cấp tỉnh; bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong việc chuyển đổi số; đề xuất một số chính sách đào tạo nhân lực, chính sách dữ liệu trong chuyển đổi số…

           


Các đại biểu dự Phiên họp tại điểm cầu tỉnh Sơn La nghiên cứu tài liệu trên hệ thống phòng họp không giấy.          


Phát biểu tại Phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị cơ quan Thường trực Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, Văn phòng Chính phủ tiếp thu các ý kiến của các cơ quan, các địa phương về chuyển đổi số. Đề nghị các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các địa phương tăng cường phối hợp thực hiện chuyển đổi số, liên thông từ Trung ương đến cơ sở, lấy người dân làm trung tâm, chủ thể, mọi chính sách hướng về người dân, doanh nghiệp; có tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược, bám sát thực tiễn xây dựng chương trình kế hoạch chuyển đổi số, hoàn thành cơ sở dữ liệu trong các lĩnh vực; tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách, tăng cường đầu tư cho công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực và quản trị trong chuyển đổi số; tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, đánh giá, đo lường hiệu quả của việc chuyển đổi số; tăng cường công tác truyền thông về chuyển đổi số đến doanh nghiệp, người dân, tạo sự đồng thuận, hưởng ứng, cùng vào cuộc với các cấp chính quyền…

Tìm kiếm theo ngày