Phiên họp thứ năm, UBND tỉnh khóa XV

Ngày 01 tháng 12 năm 2021

Ngày 1/12, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đã chủ trì Phiên họp thứ năm, UBND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 11 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2021. Dự Phiên họp có đồng chí Chá A Của, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Thường trực UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành. Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tuyến tới 12 huyện, thành phố và sử dụng phần mềm eCabinet (phòng họp không giấy tờ).

                                 


Phiên họp thứ năm, UBND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 tại điểm cầu trung tâm.

           

Trong tháng 11, thu ngân sách trên địa bàn đạt 530 tỷ đồng; tổng mức bán lẻ hàng hóa tháng 11/2021 đạt 1.926 tỷ đồng; giá trị hàng hóa tham gia xuất khẩu đạt 16,1 triệu USD... Các lĩnh vực an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân được đặc biệt quan tâm. Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 triển khai đồng bộ, quyết liệt, đã thực hiện tiêm hơn 632.470 mũi vắc-xin; quốc phòng, an ninh, đối ngoại được tăng cường; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

           

Tại Phiên họp, các thành viên UBND tỉnh tập trung thảo luận, tham gia ý kiến vào các tờ trình và dự thảo quyết định của UBND tỉnh, về: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 119/2019/NQ-HĐND, Nghị quyết số 120/2019/NQ-HĐND ngày 05/12/2019 của HĐND tỉnh; kế hoạch của UBND tỉnh về tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao và du lịch mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần; các ngày lễ, kỷ niệm lớn và các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trong năm 2022; quyết định của UBND tỉnh ban hành quy định về quản lý, điều hành ngân sách địa phương năm 2021; xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ đối với tổ Covid-19 cộng đồng trên địa bàn tỉnh Sơn La; quy định về cơ quan tiếp nhận, giải quyết thủ tục, thời gian thực hiện thủ tục hành chính của từng cơ quan, đơn vị có liên quan trong lĩnh vực đất đai theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; ban hành quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.


Phát biểu tại Phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu các ý kiến của các đại biểu, chỉnh sửa các tờ trình, dự thảo quyết định, chuẩn bị tốt các nội dung trình Kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa XV. Các cấp, các ngành, địa phương tập trung hoàn thiện các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của năm; đẩy mạnh thu ngân sách trên địa bàn; giải ngân nguồn vốn đầu tư công và làm tốt công tác phòng, chống thiên tai; đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin cho nhân dân và triển khai tốt việc tiêm vắc-xin cho học sinh.

Tìm kiếm theo ngày