Phát huy vai trò của MTTQ trong xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh

Ngày 03 tháng 12 năm 2020

Những năm qua, MTTQ các cấp trên địa bàn huyện Mộc Châu đã làm tốt công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ở cơ sở; tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, tôn giáo thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các nhiệm vụ chính trị, phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương.

 

 

Chi bộ và Ban công tác Mặt trận tiểu khu 2, thị trấn Mộc Châu tuyên truyền, vận động nhân dân giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.               

Ảnh: PV

 

Hằng năm, Ủy ban MTTQ từ huyện đến cơ sở phối hợp với các đoàn thể tích cực phát hiện, giới thiệu quần chúng ưu tú cho cấp ủy xem xét bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên; tham gia góp ý với các tổ chức đảng trong tổ chức sinh hoạt chi bộ, đảng bộ cơ sở và góp ý cho các đảng viên về đạo đức, lối sống...  Đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, bảo vệ an ninh biên giới quốc gia, thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Phối hợp duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động của 193 tổ an ninh nhân dân, 1.305 nhóm liên gia tự quản, 219 tổ hòa giải, góp phần chủ động giải quyết mâu thuẫn ngay tại cơ sở; duy trì tốt các mô hình khu dân cư tự quản, như: Giúp đỡ người nghiện sau cai tại gia đình và cộng đồng; các câu lạc bộ “Chi hội phụ nữ không có chồng, con nghiện ma túy, vi phạm pháp luật”; “Chi hội phụ nữ vận động hội viên, chồng con cai nghiện ma túy và quản lý sau cai”; mô hình “Địa chỉ tin cậy”, “Cổng trường an toàn giao thông”. Tuyên truyền vận động nhân dân, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư; tạo điều kiện cho người vi phạm pháp luật, người mắc tệ nạn xã hội sau khi cải tạo, giáo dục trở về được tiếp cận vay vốn giải quyết việc làm, giới thiệu việc làm cho người sau cai nghiện; tăng cường quản lý người nghiện tại cộng đồng; người đang điều trị cai nghiện ma túy bằng thuốc thay thế Methadone.

 

Với vai trò là “cầu nối” giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, MTTQ các cấp huyện Mộc Châu đã phối hợp với chính quyền thực hiện tốt hoạt động tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhân dân để phản ánh với các cấp ủy và chính quyền các cấp. Thực hiện quy chế phối hợp với HĐND, MTTQ đã phối hợp tổ chức 1.044 hội nghị tiếp xúc cử tri, với 78.320 lượt cử tri tham dự, trong đó có 14 hội nghị tiếp xúc cử tri với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, 98 hội nghị tiếp xúc với đại biểu HĐND tỉnh, 932 cuộc tiếp xúc với đại biểu HĐND huyện, xã, thị trấn; tập hợp 640 ý kiến, kiến nghị của nhân dân gửi đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Thực hiện tốt việc theo dõi việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị chính đáng của nhân dân qua tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND huyện trước và sau các kỳ họp; theo dõi việc giải quyết các nội dung theo kết luận của Chủ tịch HĐND huyện sau các phiên chất vấn và các ý kiến, kiến nghị của cử tri. 

 

Bên cạnh đó, MTTQ các cấp đã tập trung giám sát trên các lĩnh vực có ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người dân. Ngoài việc giám sát theo kế hoạch, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện còn tổ chức giám sát đối với những nội dung phát sinh và phối hợp giám sát, như: Tổ chức giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ các cơ quan, đơn vị và người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tổ chức kiểm tra, giám sát việc thi hành án hình sự tại 15/15 xã, thị trấn. Nâng cao chất lượng hoạt động phản biện xã hội cũng đã tạo điều kiện để các tầng lớp nhân dân tham gia vào quá trình xây dựng pháp luật, các chính sách, chiến lược, đề án, dự án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội bảo đảm phù hợp, khả thi, tạo sự đồng thuận xã hội về nhận thức và thống nhất về hành động của các tầng lớp nhân dân. Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã chủ trì, phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội huyện, Ban tư vấn của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức 13 hội nghị phản biện xã hội đối với 42 dự thảo văn bản trình Kỳ họp HĐND huyện khóa XIX, dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII. MTTQ các xã, thị trấn đã tổ chức 65 hội nghị phản biện xã hội, tham gia góp ý vào 161 nội dung dự thảo văn bản trình Đại hội Đảng bộ, kỳ họp HĐND các xã, thị trấn...

 

Thông qua hoạt động của MTTQ các cấp ở huyện Mộc Châu trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền đã góp phần đưa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, tạo được sự đồng thuận cao của xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Tìm kiếm theo ngày