Phát biểu của đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy tại buổi gặp mặt các cơ quan báo chí, văn nghệ sỹ đầu năm 2020

Ngày 14 tháng 01 năm 2020

 

 

Đồng chí Nguyễn Hữu Đông phát biểu tại cuộc gặp mặt.

 

Kính thưa các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy!

 

Thưa các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương; các đồng chí văn, nghệ sĩ có mặt trong chương trình ngày hôm nay!

 

Thưa toàn thể các đồng chí!

 

Trong không khí thân mật đầu năm mới 2020 và chuẩn bị đón xuân Canh Tý, Ban Thường vụ tỉnh ủy tổ chức chương trình gặp mặt các cơ quan báo, đài, các đồng chí văn, nghệ sĩ tiêu biểu trên địa bàn tỉnh. Thay mặt Ban Thường vụ tỉnh ủy, tôi xin gửi đến các đồng chí lời chúc sức khỏe và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

 

Kính thưa toàn thể các đồng chí!

 

Năm 2019, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp khó lường. Trong nước, kinh tế có bước tăng trưởng, nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức; năng suất lao động, năng lực cạnh tranh trong nhiều ngành, lĩnh vực chưa cao; tình trạng ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, bão, lũ, hạn hán diễn biến khó lường, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống nhân dân...

Đối với tỉnh Sơn La, năm 2019 là năm diễn ra nhiều hoạt động kỷ niệm các sự kiện quan trọng của đất nước và của tỉnh, đó là kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ và Đoàn công tác của Trung ương về thăm Tây Bắc tại Sơn La; 65 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2019); 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019)...; là năm thứ 4 triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; với đặc thù của tỉnh miền núi, biên giới và dân tộc, mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự đoàn kết, thống nhất cao trong Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh; kinh tế xã hội của tỉnh đạt được những những kết quả quan trọng: tổng sản phẩm bình quân đầu người ước đạt 40,6 triệu đồng/người/năm, tăng 2,6 triệu đồng so với năm 2018; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 17 nghìn tỷ đồng, tăng 6,2% so với năm 2018; giá trị hàng hóa tham gia xuất khẩu ước đạt 150 triệu USD, tăng 30,4% so với năm 2018, trong đó, đã xuất khẩu được 16 loại nông sản, thực phẩm, giá trị xuất khẩu đạt 142 triệu USD; toàn tỉnh có 41 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 15 xã so với năm 2018, vượt 18 xã so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV; thành phố Sơn La hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; 196/204 xã, phường, thị trấn có đường ô tô đến trung tâm được cứng hóa; tỷ lệ hộ được sử dụng điện lưới quốc gia đạt 96%; tỷ lệ hộ nghèo tiếp cận đa chiều giảm 2,98% so với năm 2018 còn 22,44%; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, công tác đối ngoại, đặc biệt là mối quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện với các tỉnh Bắc Lào được tăng cường.

 

Những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2019 là sự nỗ lực, quyết tâm cao, tính năng động - sáng tạo của cả hệ thống chính trị, các cấp, ngành và các tầng lớp nhân dân, trong đó có sự đóng góp rất lớn và quan trọng của các cơ quan báo chí của tỉnh và Trung ương đóng trên địa bàn và đội ngũ các nhà báo cùng toàn thể anh chị em phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, văn nghệ sỹ trong tỉnh.

 

Thời gian qua, báo chí và đội ngũ văn nghệ sỹ đã thể hiện được vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng, là nguồn sức mạnh, là vũ khí sắc bén trong công tác tư tưởng của Đảng nhằm xây dựng tình cảm, lý tưởng cách mạng trong mỗi người dân. 

 

Báo chí, với gần 200 nhà báo, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của 8 cơ quan báo chí địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, đã kịp thời phản ánh, thông tin đầy đủ, nhanh nhạy, chính xác tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh một cách sâu rộng tới người dân; bám sát thực tiễn cuộc sống, nói lên tiếng nói của nhân dân, phản ánh kịp thời những tâm tư, nguyện vọng của người dân.

 

Đội ngũ văn nghệ sỹ tỉnh trong năm qua đã bám sát sự chỉ đạo của tỉnh, tổ chức các hoạt động sáng tác đa dạng, phong phú, có chiều sâu. Hoạt động sáng tác và biểu diễn đạt được những kết quả nổi bật; nhiều sáng tác của văn nghệ sĩ trong tỉnh đã đạt được giải cao trong các cuộc thi, triển lãm mang tầm khu vực và quốc gia, thể hiện năng lực sáng tạo và những cố gắng không mệt mỏi của văn nghệ sỹ tỉnh nhà, làm phong phú đời sống tinh thần của đồng bào, góp phần bảo tồn bẳn sắc văn hóa dân tộc, quảng bá hình ảnh, con người Sơn La đến với nhân dân trong nước, quốc tế.

 

Với kết quả đó, thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những đóng góp tích cực cũng như những thành quả tốt đẹp mà đội ngũ nhà báo, văn nghệ sỹ đã đạt được trong năm 2019.

 

Kính thưa quý vị đại biểu,

 

Thưa toàn thể các đồng chí !

 

Bước vào năm 2020, là năm cuối triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV Đảng bộ tỉnh Sơn La, một năm có nhiều sự kiện quan trọng của đất nước và của tỉnh, Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020); đại hội đảng bộ các cấp tiếp tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kỷ niệm 125 năm thành lập tỉnh Sơn La (10/10/1895-10/10/2020) và Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Sơn la lần thứ V năm 2020, mở ra cơ hội mới, vận hội mới cho sự bứt phá đi lên của Sơn La.

 

Tôi đề nghị đội ngũ các nhà báo, văn nghệ sỹ bám sát các nội dung, sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh để cùng vào cuộc mạnh mẽ, trên tinh thần quyết liệt, đổi mới; các nhà báo, phóng viên, biên tập viên, đội ngũ văn nghệ sỹ phải thực sự là lực lượng xung kích đi đầu trong lĩnh vực thông tin, tuyên truyền, khẳng định vai trò là “chiến sĩ” trên mặt trận tư tưởng của Đảng; tiếp tục quan tâm phản ánh toàn diện các mặt hoạt động của tỉnh, đặc biệt cần tập trung phản ánh những mặt tích cực, cách làm hay, gương điển hình tiên tiến…tạo sự lan tỏa trong cộng đồng, tích cực đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật và các tiêu cực xã hội. Bên cạnh đó, cần phản ánh những mặt hạn chế, mặt trái một cách khách quan, công tâm, phù hợp với lợi ích của đất nước, của tỉnh và của nhân dân, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao dân trí, đáp ứng nhu cầu văn hóa lành mạnh của nhân dân. Mỗi nhà báo, phóng viên, biên tập viên và đội ngũ văn nghệ sỹ tiếp tục tu dưỡng, học tập rèn luyện, đoàn kết giúp đỡ nhau cùng tiến bộ để sáng tạo những tác phẩm có nội dung sâu sắc, nhằm quảng bá, giới thiệu những giá trị truyền thống, nét đẹp con người, quê hương cách mạng..., góp sức xây dựng Sơn La ngày càng phát triển.

 

Nhân dịp năm mới và chuẩn bị đón Tết Canh Tý 2020, một lần nữa thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi xin gửi tới các đồng chí, quý vị đại biểu, các nhà báo, văn nghệ sỹ một năm mới dồi dào sức khỏe, tiếp tục gặt hái nhiều thành công mới, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã tin tưởng, giao phó.

 

Xin được trân trọng cám ơn !

Tìm kiếm theo ngày