Nông dân xã Tân Lập thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi

Trong những năm qua, phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững của Hội Nông dân xã Tân Lập (Mộc Châu) đạt nhiều kết quả, tạo động lực khích lệ nông dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, vươn lên làm giàu, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương, nâng cao đời sống của người dân.


 

Nông dân xã Tân Lập (Mộc Châu) thu hái chè bằng máy.


Hội Nông dân xã Tân Lập có 19 chi hội với 1.203 hội viên. Để nâng cao hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, Hội Nông dân xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nông dân phát triển sản xuất hàng hóa, thâm canh tăng vụ, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; chỉ đạo các chi hội thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các hoạt động trong phong trào để đánh giá, rút kinh nghiệm, kịp thời đề ra các biện pháp sát thực, hiệu quả. Với sự hỗ trợ của Hội Nông dân huyện, các cấp, ngành, hội viên, nông dân trong xã được tham gia các lớp tập huấn cho hội viên về kỹ thuật trồng trọt và chăn nuôi, xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả để nhân dân học tập và nhân rộng.


Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng ở xã Tân Lập phát triển mạnh. Từ phong trào đã xuất hiện nhiều mô hình tiêu biểu trong lao động sản xuất, góp phần làm tăng trưởng kinh tế của địa phương, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần nông dân từng bước được nâng lên. Điển hình có mô hình kinh tế trang trại của gia đình anh Ngô Tố Quyết, tiểu khu 34, là một trong những hộ sản xuất kinh doanh giỏi tiêu biểu của xã. Trước kia gia đình anh Quyết chủ yếu trồng ngô và chăn nuôi quy mô nhỏ, nên hiệu quả kinh tế không cao. Được Hội Nông dân xã cùng các cấp, ngành quan tâm hỗ trợ vay vốn và tạo điều kiện tham gia các lớp tập huấn về khoa học kỹ thuật, thăm quan các mô hình phát triển kinh tế trang trại tiêu biểu. Từ đó, gia đình anh đã mạnh dạn chuyển đổi sang trồng cây ăn quả và rau chất lượng cao. Đến nay, gia đình anh có 1 ha trồng mận hậu, 2 ha trồng rau theo tiêu chuẩn VietGAP và đàn lợn trên 50 con. Tổng thu nhập của gia đình đạt trên 800 triệu đồng/năm. Ngoài gia đình anh Quyết, còn nhiều tấm gương điển hình về sản xuất, kinh doanh giỏi, như gia đình anh Vì Văn Chía, Hà Văn Quyết (bản Dọi 1); Cứ A Chư, Tráng A Cơ (bản Phiêng Cành)... từ trồng mận, mơ, chăn nuôi và kinh doanh tổng hợp cho thu nhập từ 200 đến 800 triệu đồng/năm.


Đồng chí Thào A Tú, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Lập, cho biết: Qua phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi đã khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, dám nghĩ, dám làm, vượt mọi khó khăn để vươn lên làm giàu của mỗi hội viên nông dân trong xã; hội viên tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mạnh dạn đưa giống mới, áp dụng khoa học kỹ thuật, đầu tư mở rộng sản xuất. Hiện, toàn xã có trên 44 hộ hội viên, nông dân đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp và trở thành những mô hình để các hộ nghèo học tập làm theo, cùng thi đua phấn đấu, vươn lên làm giàu. 


Để giúp hội viên nông dân vốn phát triển sản xuất, Hội đã nhận ủy thác với Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mộc Châu cho hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn. Đến nay, tổng nguồn vốn do hội đứng ra nhận ủy thác đạt trên 5,5 tỷ đồng với 183 hộ và 6 tổ tiết kiệm và vay vốn. Việc trả lãi và gốc thực hiện theo quy định, không có trường hợp nợ tồn đọng. Bên cạnh đó, Hội còn phối hợp với Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện thành lập 3 tổ liên kết vay vốn theo Nghị định 55/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tính dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn tại bản Nặm Tôm, Nặm Khao, Tà Phềnh 2 với tổng số 31 hộ và tổng dư nợ trên 2,6 tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay, Hội Nông dân xã đứng ra cung ứng được 11.240 kg phân vi sinh trả chậm cho hội viên, nông dân tại bản Dọi 1, Hoa 1, Lóng Cóc, Nặm Khao; phối hợp với khuyến nông xã tổ chức 4 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 240 hội viên. Bên cạnh việc triển khai các phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, Hội Nông dân xã chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể xã tăng cường tuyên truyền vận động tới toàn thể cán bộ, hội viên nông dân nêu cao tinh thần, thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới. Năm 2017, Hội nông dân cùng với các cấp, ngành của xã tổ chức triển khai và thực hiện làm mới 33,5 km đường nông thôn và 1,2 km kênh mương thủy lợi, qua đó tạo điều kiện thuận lợi hơn để người dân phát triển sản xuất, giao thương hàng hóa.


Phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi của Hội Nông dân xã Tân Lập có nhiều chuyển biến tích cực và đi vào cuộc sống, phù hợp với điều kiện thực tế địa phương và được người dân đồng tình tham gia, từng bước đem lại hiệu quả kinh tế, góp phần thiết thực phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.


Tìm kiếm theo ngày