Nghiệm thu Đề án Khuyến công quốc gia năm 2020

Ngày 15 tháng 12 năm 2020

Ngày 14/12, Sở Công thương đã tổ chức nghiệm thu Đề án Khuyến công quốc gia năm 2020 “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất gỗ”.

Tham gia nghiệm thu Đề tài có đại diện Trung tâm khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Sơn La, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh, đơn vị thụ hưởng Đề án.Nghiệm thu Đề án Khuyến công quốc gia “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất gỗ”.


Thực hiện Đề án Khuyến công quốc gia “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất gỗ”, Công ty TNHH Thanh Nhung (Thành phố) được hỗ trợ kinh phí mua 1 máy ghép cao tần, Model PB-1300H, công suất 1,5m³/h; tổng giá trị thiết bị là 1 tỷ đồng, trong đó, Đề án hỗ trợ 288 triệu đồng. Việc hỗ trợ ứng dụng thiết bị tiên tiến trong sản xuất gỗ góp phần giúp cơ sở hoàn thiện dây chuyền sản xuất; tăng năng suất lao động lên khoảng 3.800 m³ thành phẩm ván ghép nan/năm; góp phần bao tiêu 14.440 m³ gỗ nguyên liệu mỗi năm; giải quyết việc làm cho 35 lao động trực tiếp làm việc tại xưởng với mức thu nhập bình quân trên 6 triệu đồng/người/tháng.


Hiện, đơn vị thụ hưởng Đề án đã hoàn thành việc lắp đặt, hiệu chỉnh thiết bị để đưa vào sản xuất. 

Tìm kiếm theo ngày