Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở

Ngày 14 tháng 02 năm 2020

Những năm qua, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Bắc Yên đã bám sát chức năng, nhiệm vụ, tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở, góp phần vào công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị ở địa phương.

 

 

Cán bộ, giảng viên Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Bắc Yên trao đổi kinh nghiệm chuyên môn, nghiệp vụ.

 

Thành lập cuối năm 1995, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Bắc Yên có nhiệm vụ đào tạo và bồi dưỡng lý luận chính trị, trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ cơ sở trên địa bàn huyện. Thời kỳ đó, cơ sở vật chất của Trung tâm còn nhiều khó khăn, chỉ có một phòng làm việc, 1 lớp học. Đến năm 2014, Trung tâm được đầu tư xây dựng một khu nhà làm việc hai tầng, 6 phòng làm việc, hai dãy nhà lớp học với 4 phòng học và 12 phòng ở nội trú cho học viên.

 

Để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, hằng năm, Trung tâm phối hợp với Trường Chính trị tỉnh xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng; tham mưu cho Huyện ủy ban hành kế hoạch tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng trung cấp, sơ cấp lý luận chính trị, các lớp nhận thức về Đảng, các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội. Đồng thời, bồi dưỡng cán bộ theo từng chuyên đề, lồng ghép trong thời gian học với nói chuyện chuyên đề để trao đổi kiến thức, kinh nghiệm các lĩnh vực công tác với các học viên. Chương trình đào tạo, bồi dưỡng học viên được Trung tâm xây dựng phù hợp với từng nhóm đối tượng theo từng đợt và từng lĩnh vực khác nhau. Đối với các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ các đoàn thể, ngoài truyền tải những kiến thức cơ bản, đội ngũ giảng viên kiêm chức còn đưa ra những kinh nghiệm từ hoạt động thực tiễn của các tổ chức đoàn thể hoạt động hiệu quả để học viên tham khảo, rút kinh nghiệm và áp dụng vào thực tế ở cơ sở nơi mình công tác.

 

Đồng chí Vũ Công Thành, Phó Giám đốc Trung tâm, cho biết: Hiện, Trung tâm có 4 cán bộ, giảng viên và các giảng viên kiêm chức thuộc các ban của Huyện ủy. Hằng năm, Trung tâm đã tổ chức trên 30 lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, trình độ nghiệp vụ cho hơn 2.000 lượt học viên, là cán bộ chủ chốt và cán bộ nguồn của các xã, cán bộ các phòng, ban chuyên môn và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội của huyện. Học viên phần lớn là người dân tộc thiểu số ở nhiều độ tuổi và có trình độ chuyên môn, trình độ văn hóa khác nhau. Vì vậy, đội ngũ giảng viên của Trung tâm luôn đổi mới phương pháp giảng dạy để phù hợp với từng nhóm đối tượng học viên. Sau mỗi khóa học, Trung tâm đã phối hợp với các đơn vị có cán bộ theo học tiến hành khảo sát việc học viên áp dụng những kiến thức, kỹ năng chuyên môn đã được đào tạo trong thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở. Thực tế cho thấy, các học viên đã vận dụng tốt những nội dung, kiến thức đã được học vào thực tế, tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

 

Phát huy những kết quả đã đạt được, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Bắc Yên tiếp tục đổi mới công tác giảng dạy, gắn lý thuyết với thực tiễn để học viên nâng cao kiến thức, kỹ năng, xử lý tốt các tình huống tại cơ sở. Tiếp tục tham mưu với Huyện ủy tổ chức các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới và quần chúng ưu tú, cán bộ chủ chốt các xã, bản và khối tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội.

Tìm kiếm theo ngày