Nà Và xây dựng bản nông thôn mới kiểu mẫu

Ngày 18 tháng 09 năm 2020

Về bản Nà Và, xã Viêng Lán (Yên Châu) hôm nay, cảm nhận đầu tiên là bộ mặt nông thôn thay đổi rõ rệt, với nhiều ngôi nhà xây mới khang trang, đường bê tông sạch đẹp, những vườn cây ăn quả xanh mướt, người dân đoàn kết, đồng lòng xây dựng bản nông thôn mới kiểu mẫu.

 

 

Người dân bản Nà Và phát triển chăn nuôi đại gia súc.

 

Trưởng bản Nà Và Lừ Thị Hà thông tin: Bản có 153 hộ, 600 nhân khẩu đồng bào dân tộc Kinh, Thái cùng sinh sống. Giai đoạn 2020-2021, bản đăng ký xây dựng NTM kiểu mẫu; căn cứ tình hình thực tế và bám sát 12 tiêu chí theo quy định của tỉnh về xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, Ban quản lý bản đã phối hợp với các đoàn thể tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của người dân trong phát triển kinh tế, tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng, xây dựng đời sống văn hóa, tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp; huy động sự đồng tình tham gia của nhân dân, phát huy vai trò nêu gương của đảng viên trong bản.

 

Để nâng cao đời sống, bản đã vận động nhân dân thực hiện cải tạo vườn tạp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xây dựng các mô hình vườn mẫu gắn với phát triển kinh tế hộ gia đình. Hiện, bà con đang thâm canh 25 ha lúa lai; năng suất 6 tấn/ha; 30 ha ngô, năng suất 7 tấn/ha; ngoài ra, bà con còn chuyển đổi diện tích sắn trên nương kém hiệu quả sang trồng 5 ha chuối, 15 ha xoài tròn, xoài ghép, nhãn. Bà con phát triển chăn nuôi đại gia súc theo hướng nuôi nhốt chuồng gắn với trồng cỏ voi làm thức ăn, cả bản hiện có hơn 300 con trâu, bò. Đến nay, cả bản chỉ còn 4 hộ nghèo, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 32 triệu đồng/năm.

 

Trong 12 tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, bản đặc biệt chú trọng thực hiện tiêu chí về môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp. Theo đó, người dân trong bản đã được tuyên truyền nâng cao ý thức về bảo đảm vệ sinh môi trường, bà con đã thực hiện tốt việc thu gom, xử lý rác thải; 100% hộ chăn nuôi có chuồng, trại đảm bảo vệ sinh môi trường; hệ thống đường giao thông có rãnh thoát nước, bản đã thành lập 5 tổ tự quản về môi trường; đặc biệt, bản đã bổ sung việc bảo đảm vệ sinh môi trường vào quy ước, hương ước để bà con thống nhất thực hiện... Bà Hoàng Thị Lành, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ bản, cho biết: Chi hội đã vận động hội viên tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường theo phương châm “sạch nhà - sạch ngõ” gắn với Cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 5 sạch” bằng các việc làm như dọn vệ sinh đường ngõ xóm, thu gom bao bì, vỏ chai, lọ đựng thuốc bảo vệ thực vật vào đúng nơi quy định; nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, xây dựng môi trường sống an toàn, khoa học... Hiện nay, Chi hội đã và đang tuyên truyền, vận động các hội viên trong bản ủng hộ cây hoa và xin giống hoa tại các vườn về trồng dọc hai bên đường từ quốc lộ 6 vào bản, trồng hoa trước cửa nhà để tạo không gian xanh mát.

 

Với sự nỗ lực của đảng viên và nhân dân, đến nay bản Nà Và đã hoàn thành 5/12 tiêu chí xây dựng bản nông thôn mới nâng cao, gồm: Vườn hộ và công trình chăn nuôi; hàng rào cổng ngõ; hệ thống điện; vệ sinh môi trường; chấp hành quy ước, hương ước và quy định của các tổ chức. Hiện nay, bản Nà Và đang tiếp tục huy động sự chung tay, góp sức của nhân dân để hoàn thành các tiêu chí còn lại, phấn đấu hoàn thành xây dựng bản nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2021.

Tìm kiếm theo ngày