Mường La: Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020

Ngày 17 tháng 09 năm 2019

Ngày 16/9, huyện Mường La đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) và triển khai nhiệm vụ, giải pháp thực hiện giai đoạn 2020-2025.Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.


Sau 10 năm triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, huyện Mường La đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và người dân tham gia, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Cơ sở hạ tầng nông nghiệp, nông thôn từng bước được đầu tư xây dựng đồng bộ, phục vụ đời sống và sản xuất của nhân dân; kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, hình thành chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ đối với một số sản phẩm nông nghiệp... Trong 10 năm, toàn huyện đã huy động trên 1.015 tỷ đồng thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM, trong đó, nhân dân đóng góp trên 226 tỷ đồng, thực hiện cứng hóa 110 km đường xã; đầu tư, xây mới 179 công trình cấp nước tập trung; xây dựng mới 14 công trình điện; kiên cố gần 116 km kênh mương thủy lợi. Đến hết năm 2018, bình quân toàn huyện đạt 10,46 tiêu chí/xã; có 2 xã (Mường Bú và Mường Chùm) đạt chuẩn NTM; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 5%/năm, xuống còn 35,6% năm 2018.Các tập thể có thành tích trong công tác xây dựng NTM giai đoạn 2011-2020 nhận Giấy khen của UBND huyện.


Giai đoạn 2020-2025, huyện Mường La tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thiện và nâng cao chất lượng quy hoạch xây dựng nông thôn mới; phát huy hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn; khuyến khích, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Phấn đấu đến năm 2025, có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới; trong đó có 1 xã đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao; 4 xã cơ bản đạt từ 14-18 tiêu chí, 6 xã đạt 9-13 tiêu chí và đẩy nhanh tiến độ kế hoạch thực hiện Chương trình OCOP “mỗi xã một sản phẩm”...Các đại biểu dự Hội nghị tham quan và truy xuất nguồn gốc các sản phẩm hoa quả

tại gian trưng bày sản phẩm nông sản tiêu biểu.


Nhân dịp này, UBND huyện đã tặng Giấy khen cho 6 tập thể, 14 cá nhân có thành tích trong công tác xây dựng NTM giai đoạn 2011-2020.


Minh Thu - Thu Thảo

Tìm kiếm theo ngày