Mường Cơi nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới

Ngày 14 tháng 08 năm 2020

Cuối năm 2019, xã Mường Cơi (Phù Yên) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Song, xác định đây là kết quả bước đầu nên cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong xã tiếp tục nỗ lực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM.


 

Người dân bản Nghĩa Hưng, xã Mường Cơi (Phù Yên) chăm bón vườn cây ăn quả.

 

Đồng chí Hà Văn Phương, Bí thư đảng ủy xã, cho biết: Ngay sau khi về đích NTM, trên cơ sở phân tích, đánh giá những mặt đạt được, mặt còn hạn chế, Ban Chỉ đạo xây dựng NTM xã đã xây dựng kế hoạch, đề ra phương hướng, giải pháp cụ thể, nhằm giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí. Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huy động cả hệ thống chính trị và nhân dân vào cuộc; tập trung các tiêu chí nâng cao thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo, phát triển đường giao thông nông thôn và bảo vệ môi trường...


Trong phát triển kinh tế, xã vận động bà con tiếp tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa những giống cây có năng suất, giá trị kinh tế cao như chè, các loại cây ăn quả vào trồng; áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất; nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả; tạo điều kiện cho người dân học hỏi các mô hình mới, khuyến khích đầu tư mở rộng quy mô chăn nuôi... Xã quy hoạch thành 2 vùng sản xuất, gồm: Các bản Nghĩa Hưng, Tường Ban, Suối Bục, Bau, Suối Cốc, Văn Tân được quy hoạch trồng hơn 200 ha cây ăn quả có múi, mục tiêu cho thu nhập trên 500 triệu đồng/ha/năm; chăn sóc hơn 300 ha rừng trồng; phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm. Các bản còn lại, phát triển trồng cây dược liệu, cây chanh leo và kinh doanh dịch vụ... Bên cạnh đó, xã vận động thành lập HTX để liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, đảm bảo sự phát triển bền vững. Hiện toàn xã có 3 HTX nông nghiệp đang hoạt động hiệu quả.


Hệ thống kết cấu hạ tầng tiếp tục được quan tâm đầu tư theo hướng đồng bộ. Từ đầu năm đến nay, từ nguồn vốn Chương trình 30a, 135 và xây dựng NTM hỗ trợ, xã đã được đầu tư xây dựng 6 công trình, gồm: Nâng cấp đường giao thông bản Suối Bí, Bau; xây dựng lớp học điểm trường mầm non bản Bau; lớp học đa năng Trường THCS Mường Cơi; nâng cấp khuôn viên UBND xã; sửa chữa, nâng cấp hệ thống nước sinh hoạt bản Ngã Ba, với tổng kinh phí gần 10 tỷ đồng. Đối với tiêu chí đường giao thông nông thôn, xã đã tổ chức cho 16 bản đăng ký bê tông hóa các tuyến đường trục chính nội bản, với tổng chiều dài hơn 1.400 m, đang chuẩn bị thi công.


Thực hiện nâng cao các chỉ tiêu trong tiêu chí về môi trường và an toàn thực phẩm, xã đã rà soát tỷ lệ các hộ dân được sử dụng nước sạch; chỉ đạo cán bộ phụ trách các bản về cơ sở vận động bà con thực hiện vệ sinh môi trường, hướng dẫn thu gom rác thải, phân loại rác, chôn lấp rác thải hữu cơ, xây dựng các công trình vệ sinh đúng tiêu chuẩn; xây dựng hầm khí sinh học... Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; hướng dẫn các bản đăng ký thu gom rác với Công ty CP Môi trường và dịch vụ đô thị chi nhánh Phù Yên. Lồng ghép tuyên truyền thông qua các cuộc họp, hội nghị, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho nhân dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường xanh - sạch - đẹp. Phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện tiếp tục tổ chức “Ngày thứ 7 tình nguyện về cơ sở xây dựng NTM”, cắt tỉa đường hoa, nạo vét cống rãnh các tuyến đường bản.


Với mục tiêu đến năm 2025, xã đạt chuẩn NTM nâng cao, cấp ủy, chính quyền xã Mường Cơi tiếp tục huy động các nguồn lực đầu tư, hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng; đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó chú trọng trồng cây ăn quả có múi, nâng cao thu nhập cho người dân; quan tâm công tác đảm bảo vệ sinh môi trường; lựa chọn xây dựng hai bản NTM kiểu mẫu để nhân rộng…

Tìm kiếm theo ngày