Lực lượng vũ trang Sơn La làm theo lời Bác

Ngày 14 tháng 05 năm 2019

Thực hiện lời dạy cách đây 60 năm của Bác Hồ khi người và Đoàn công tác của Trung ương lên thăm, nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ và đồng bào các dân tộc Tây Bắc, lực lượng vũ trang nhân dân trong tỉnh đã phát huy truyền thống anh hùng, lập nhiều thành tích trong chiến đấu, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.Hội nghị giao ban giữa 3 Đảng ủy Công an, Quân sự, Biên phòng quý I năm 2019.


Những năm qua, Đảng ủy của 3 đơn vị: Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã thường xuyên chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với cấp ủy, chính quyền cơ sở và các lực lượng liên quan thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tới quần chúng nhân dân; bám nắm địa bàn, tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng; chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Thực hiện tốt việc xây dựng, phối hợp, triển khai thực hiện các kế hoạch nghiệp vụ, kiểm tra, xác minh thông tin có liên quan đến nhiệm vụ bảo đảm QPAN trên địa bàn; phối hợp với các ban, ngành, cấp ủy, chính quyền cơ sở đấu tranh hiệu quả với thế lực thù địch trong hoạt động tuyên truyền lập “Nhà nước Mông” trong vùng đồng bào dân tộc Mông tại các địa bàn bị ảnh hưởng. Thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh về công tác bảo đảm ANTT, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống tội phạm gắn với công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, trọng tâm là duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng công an xã, các mô hình tự quản, tự phòng, tự bảo vệ ở cơ sở, góp phần ngăn chặn, làm giảm tội phạm và các tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, TTATXH trên địa bàn. Lực lượng chuyên trách của Công an và Bộ đội Biên phòng đã chủ động triển khai nhiều chương trình, kế hoạch, biện pháp trong đấu tranh ngăn chặn hoạt động của tội phạm buôn bán, vận chuyển ma túy qua biên giới, từng bước làm giảm tính phức tạp của tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh.


Bên cạnh đó, Đảng ủy 3 đơn vị đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai nhiều chương trình, kế hoạch đảm bảo ANTT trên tuyến biên giới, đặc biệt ở các huyện Sông Mã, Sốp Cộp, Mộc Châu, Vân Hồ. Rà soát, đánh giá, phân loại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT và đẩy mạnh công tác củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, chuyển hóa các địa bàn phức tạp về ANTT. Phối hợp thực hiện tốt  công tác huấn luyện, đào tạo và tổ chức diễn tập. 3 Đảng ủy cũng thường xuyên chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng ngừa, giữ vững ổn định tình hình địa bàn, đặc biệt là các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước, của tỉnh, các hội nghị, hội đàm cấp quốc tế. Tham mưu cho chính quyền địa phương và phối hợp giải quyết các vụ việc xảy ra trên khu vực biên giới, không để hình thành điểm nóng, phức tạp; tiếp tục củng cố, tăng cường công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế với các tỉnh Bắc Lào, bảo đảm an ninh quốc gia, an ninh biên giới và phòng, chống tội phạm.


Đặc biệt, qua tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị “về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”, Lực lượng vũ trang trong tỉnh đã thực hiện tốt chức năng tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ các cấp trong tỉnh ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là trong bối cảnh tình hình trong nước và khu vực có nhiều biến động, diễn biến phức tạp, khó lường.


 

Công an xã Mường Lèo, huyện Sốp Cộp phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn  trao đổi thông tin, tuần tra đảm bảo ANTT.


Trong xây dựng các khu vực phòng thủ trọng điểm, đã tập trung xây dựng toàn diện 4 nội dung: Chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quân sự an ninh, kết hợp với quy hoạch, bố trí phân khu chức năng theo yêu cầu nhiệm vụ của từng thành phần lực lượng. Từng bước đầu tư nâng cấp, tổ chức xây dựng các công trình quốc phòng, đáp ứng kịp thời các hoạt động của địa phương khi có tình huống xảy ra. Tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh tập trung xây dựng lực lượng bộ đội thường trực của tỉnh theo hướng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại”, chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng cơ động và chiến đấu ngày càng cao, trong mọi điều kiện đều có thể cơ động làm nhiệm vụ và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng cho trên 10 nghìn lượt cán bộ thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên các cấp, từng bước nâng cao khả năng, trình độ sẵn sàng chiến đấu. Huấn luyện bộ đội thường trực quân số tham gia thường xuyên đạt trên 95%; kết quả 100% đạt yêu cầu, tỷ lệ khá, giỏi đạt 75% trở lên; chú trọng kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với rèn luyện kỷ luật và xây dựng chính quy, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang không ngừng được nâng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.


Các cấp ủy, tổ chức đảng thường xuyên đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng, kết hợp giáo dục truyền thống. Các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên trong lực lượng vũ trang tỉnh thường xuyên tự chỉnh đốn, đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ có nhiều đổi mới, chất lượng, hiệu quả cao; khả năng chỉ huy hiệp đồng giữa các lực lượng chặt chẽ, hoàn thành tốt nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra. Từ năm 2008 đến nay, tỉnh đã tổ chức 2 cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh (năm 2012 và năm 2018), 1 cuộc diễn tập ứng phó lũ bão-tìm kiếm cứu nạn (năm 2009), kết quả đạt loại giỏi. Tham mưu với Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt 28 cuộc diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện. Kết quả đạt xuất sắc 1, giỏi 27; các cuộc diễn tập ứng phó lụt bão, tìm kiếm cứu nạn ở các cấp từ năm 2008 đến nay đều đạt giỏi. Qua diễn tập hàng năm Hội đồng cung cấp tỉnh, huyện được bổ sung, kiện toàn; cơ chế, phương thức bảo đảm hậu cần từng bước được hoàn thiện. Các phương tiện sẵn sàng huy động cho thời chiến thường xuyên được rà soát, kiểm tra và được điều động tham gia diễn tập để kiểm nghiệm khả năng đảm bảo theo từng phương án.

 


Lực lượng Công an Sơn La giúp người dân vùng lũ Nậm Păm (Mường La) khắc phục hậu quả mưa lũ, năm 2017.


Trước yêu cầu của Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhiệm vụ tham mưu xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của tỉnh đang đặt ra cho LLVT trong tỉnh những vấn đề vừa mang tính cấp thiết vừa mang tính lâu dài trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Nâng cao hơn nữa nhận thức của cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể và nhân dân về tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị. Tập trung tuyên truyền làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc về nhiệm vụ  xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đẩy mạnh xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh có tiềm lực và sức mạnh toàn diện, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và biên phòng toàn dân vững chắc. Thực hiện tốt công tác phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai, thảm họa, dịch bệnh. Chuẩn bị mọi mặt, sẵn sàng thực hiện các trạng thái quốc phòng, kịp thời chuyển thành thế trận chiến tranh nhân dân khi có tình huống, sẵn sàng chi viện sức người, sức của cho các địa phương khi có yêu cầu. Chủ động ngăn ngừa và làm thất bại âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch và phần tử xấu; giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường hòa bình và điều kiện thuận lợi để phát triển đất nước.


Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng chiến đấu; xây dựng quân đội nhân dân cách mạng chính quy, từng bước hiện đại với bản lĩnh chính trị vững vàng và tri thức quân sự cao; coi trọng lực lượng thường trực, đồng thời coi trọng lực lượng hậu bị và lấy công tác đào tạo cán bộ là trung tâm. Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” và thực hiện “6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân” để xây dựng lực lượng vững mạnh về chính trị, chính quy, từng bước hiện đại, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng tỉnh ngày càng phát triển.

Tìm kiếm theo ngày