Làng Chếu làm đường giao thông nông thôn

Ngày 06 tháng 06 năm 2022

Giao thông nông thôn có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao thu nhập cho người dân, những năm qua, xã Làng Chếu, huyện Bắc Yên đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, vận động người dân tích cực góp ngày công, tiền của chung sức làm đường nông thôn mới.


Làng Chếu là xã vùng cao, hầu hết là đồng bào dân tộc Mông sinh sống nên dân cư ở thưa thớt, không tập trung, các hộ dân sống theo các sườn đồi cách xa nhau. Do đó, việc đầu tư làm đường giao thông nông thôn khá tốn kém so với các xã vùng thấp. Để giao thông đi trước một bước thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, UBND xã chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng các chủ trương, chính sách về xây dựng nông thôn mới trong toàn hệ thống chính trị và nhân dân nắm vững để chủ động và tự giác tham gia xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, vận động sự ủng hộ, đóng góp của các tổ chức, cá nhân và lồng ghép các nguồn vốn khác của Nhà nước trong thực hiện; giao kế hoạch làm đường giao thông nông thôn đến các bản, phân bổ kinh phí, xi măng để các bản thực hiện.

             


Đường về bản Trang Dua Hang, xã Làng Chếu, huyện Bắc Yên được bê tông hóa.

             

 Ông Phàng A Thào, Chủ tịch UBND xã Làng Chếu, cho biết: Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên đã tạo được sự đồng thuận, nhất trí cao của nhân dân các dân tộc trong xã. Tại tất cả các điểm triển khai xây dựng làm đường, người dân đều tự giải phóng mặt bằng, ủng hộ vật liệu, ngày công, hiến đất, cây cối hoa màu... Đến nay, các tuyến đường trên địa bàn xã đã được mở rộng, nâng cấp, tạo điều kiện thuận lợi trong việc đi lại, vận chuyển, trao đổi hàng hóa cho người dân. Qua đó, đã làm thay đổi diện mạo các bản, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện.

             

Từ năm 2016 đến nay, xã Làng Chếu đã đầu tư đổ bê tông gần 15 km đường giao thông với tổng số tiền 9,5 tỷ đồng. Trong đó, Nhà nước hỗ trợ trên 4,1 tỷ đồng, nhân dân đóng góp gần 5,4 tỷ đồng, hiến 8.000 m² đất và gần 10.000 ngày công tham gia làm đường tại các bản: Làng Chếu, Trang Dua Hang, Háng Cao... Từ nguồn hỗ trợ của Nhà nước và huy động từ sức dân, hiện Làng Chếu đang tiếp tục đầu tư các tuyến đường bản: Suối Lộng, Păng Khúa, Trang Dua Hang, Cáo A với chiều dài hơn 18 km.

             

Tại bản Háng Cao, có 160 hộ, tỷ lệ hộ nghèo chiếm trên 50%. Những năm trước đây, khi chưa được đầu tư mở rộng, bê tông hóa các tuyến đường từ trung tâm xã đến bản, thì đời sống kinh tế của bà con gặp rất nhiều khó khăn, việc đi lại và vận chuyển hàng hóa rất vất vả. Ông Hạng A Tếnh, Trưởng bản Háng Cao, cho biết: Từ năm 2016 đến nay, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước cùng các cấp ủy, chính quyền ở địa phương và sự chung sức, đồng lòng của nhân dân, bản đã thực hiện bê tông hóa được 1,5 km và phấn đấu hết năm 2022 sẽ cứng hóa toàn bộ 3 km đường nội bản. Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại và phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập.

             

Ông Hàng A Hờ, bản Háng Cao, là một trong những người đi đầu trong phong trào làm đường giao thông, cho biết: Hưởng ứng phong trào làm đường giao thông nông thôn, gia đình tôi đã hiến hơn 500 m² đất vườn, chặt bỏ gần 20 cây ăn quả để mở rộng đường về bản. Từ ngày có đường bê tông, bà con trong bản đi lại rất thuận tiện không còn cảnh mùa mưa lầy lội như trước nữa, vận chuyển hàng hóa cũng dễ dàng hơn trước nhiều, ai cũng phấn khởi.

             

Phong trào làm đường giao thông nông thôn theo chương trình xây dựng nông thôn mới ở xã Làng Chếu, huyện Bắc Yên đã và đang có sức lan tỏa mạnh mẽ. Những tuyến đường rộng mở được đưa vào sử dụng đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa thuận lợi cho người dân. Đây là chính là đòn bẩy để xã xây dựng nông thôn mới, làm thay đổi diện mạo nông thôn vùng cao, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nơi vùng cao Làng Chếu.

Tìm kiếm theo ngày