Kỳ họp thứ sáu, HĐND huyện Bắc Yên, Sốp Cộp và Sông Mã

Ngày 04 tháng 07 năm 2018

Ngày 3/7, HĐND huyện Bắc Yên khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức Kỳ họp thứ sáu, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018.Kỳ họp thứ sáu, HĐND huyện Bắc Yên.


Kinh tế của huyện 6 tháng đầu năm đạt mức tăng trưởng khá, tổng giá trị sản xuất đạt gần 630 tỷ đồng; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, giá trị giải ngân thanh toán trên 21 tỷ đồng; thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 60 tỷ đồng. Lĩnh vực văn hóa, xã hội, thể dục thể thao tiếp tục được đẩy mạnh; công tác cải cách thủ tục hành chính có chuyển biến tích cực; công tác an sinh xã hội được quan tâm, đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn; toàn huyện đạt bình quân 7,5 tiêu chí xây dựng nông thôn mới


6 tháng cuối năm, huyện tiếp tục vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; khuyến khích nhân dân thành lập hợp tác xã, tổ hợp tác, hình thành vùng nguyên liệu tập trung, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án đầu tư xây dựng cơ bản; phấn đấu thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 72 tỷ đồng. Quan tâm, giải quyết kịp thời chính sách an sinh xã hội; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chính sách giảm nghèo trên địa bàn huyện; chú trọng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân...

 


Kỳ họp thứ sáu, HĐND huyện Sông Mã


Cùng ngày, HĐND huyện Sông Mã khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức Kỳ họp thứ 6, đánh giá tình hình phát triển KT-XH, bảo đảm QP-AN 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.


6 tháng đầu năm, kinh tế của huyện tăng trưởng khá; thu ngân sách trên địa bàn đạt gần 61 tỷ đồng; công tác đầu tư phát triển thực hiện theo đúng quy định; hoạt động tín dụng tăng trưởng, tổng dư nợ trên 1.666 tỷ đồng; chương trình xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả quan trọng, trong đó 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới; thực hiện tốt các chính sách bảo đảm an sinh xã hội; quốc phòng - an ninh được giữ vững...


6 tháng cuối năm, Sông Mã tập trung hoàn thành các chỉ tiêu phát triển KT-XH, giữ vững QP-AN; phấn đấu thu ngân sách trên địa bàn trên 111 tỷ đồng; bảo đảm kế hoạch đầu tư công; triển khai giải phóng mặt bằng quy hoạch khu 6, khu 9 xã Nà Nghịu; cắm mốc giới và quản lý quy hoạch chi tiết khu đô thị Hưng Mai (thị trấn Sông Mã); rà soát giảm diện tích đất trồng cây lương thực ngắn ngày kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả; chăm sóc, bảo vệ cây trồng phân tán, triển khai công tác trồng rừng năm 2018; bảo đảm tiến độ xây dựng nông thôn mới...

 


Kỳ họp thứ sáu, HĐND huyện Sốp Cộp.


Cũng trong ngày 3/7, HĐND huyện Sốp Cộp khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức Kỳ họp thứ 6 đánh giá tình hình phát triển KT-XH, bảo đảm QP-AN 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2018.


6 tháng qua, kinh tế của huyện tăng trưởng khá; thu ngân sách trên địa bàn đạt 14,5 tỷ đồng; công tác đầu tư phát triển thực hiện theo quy định, giải ngân thanh toán các nguồn vốn đạt 27,2% kế hoạch; chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công các tuyến giao thông nông thôn, phê duyệt và thực hiện 30 công trình, 139 tuyến đường, tổng chiều dài gần 22 km tại 8 xã; chính sách dân tộc, chính sách đối với người có công và các đối tượng xã hội được quan tâm thực hiện; quốc phòng - an ninh được giữ vững...


6 tháng cuối năm, Sốp Cộp bảo đảm tốc độ tăng trưởng kinh tế ổn định và bền vững, duy trì diện tích cây lương thực trên đất dốc, đẩy mạnh phát triển chăn nuôi, tăng cường quản lý bảo vệ rừng; đấu tranh chống buôn bán hàng nhập lậu; thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới, làm đường giao thông nông thôn, đảm bảo tiến độ, chất lượng các công trình, chương trình mục tiêu; hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án khởi công mới giai đoạn 2017-2020; huy động lồng ghép và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư xây dựng; đẩy mạnh công tác y tế cơ sở; chuẩn bị các điều kiện năm học 2018-2019; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội...

Tìm kiếm theo ngày