Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá cả nước giảm 1,3% so với tháng trước

Ngày 29 tháng 10 năm 2020

Theo thông tin từ Tổng cục Hải quan, trong tháng 10 năm 2020, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam ước đạt 50,7 tỷ USD, giảm 1,3% so với tháng trước.

Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong 10 tháng năm 2020 ước tính thặng dư 18,22 tỷ USD (Ảnh: M.P) 

Trong đó, tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 26,2 tỷ USD, giảm 3,5% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 24,5 tỷ USD, tăng 1,2%. So với cùng kỳ năm 2019, trị giá xuất khẩu của cả nước tăng 7,9% và trị giá nhập khẩu tăng 10,1%.

Với diễn biến trên, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 10/2020 ước tính thặng dư 1,7 tỷ USD.

Tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam 10 tháng năm 2020 ước đạt 439,32 tỷ USD, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm 2019; trong đó tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 228,77 tỷ USD, tăng 4,2% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 210,55 tỷ USD, tăng 0,4% so với cùng kỳ năm 2019.

Như vậy, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong 10 tháng năm 2020 ước tính thặng dư 18,22 tỷ USD.

Đáng chú ý, một số mặt hàng xuất khẩu lớn  trong 10 tháng qua là: Lượng dầu thô xuất khẩu ước tính đạt 4.341 nghìn tấn, trị giá 1,447 tỷ USD, tăng 28,1% về lượng nhưng giảm 16,4% về trị giá so với cùng kỳ năm trước; lượng quặng xuất khẩu là 2.767 nghìn tấn, trị giá 188 triệu USD, tăng 10% về lượng và giảm 1,2% về trị giá.

Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu phải kể đến là dầu thô, mặt hàng này nhập khẩu trong 10 tháng đầu năm 2020 ước đạt 10.219 nghìn tấn và trị giá là 3.338 triệu USD. Như vậy, lượng xăng dầu nhập khẩu trong 10 tháng năm 2020 ước tính tăng 51,6% về lượng và tăng 4,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019.

Cũng trong tháng 10 lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu là 15 nghìn chiếc, tăng 14,4%; trị giá 297 triệu USD, tăng 16,1% so với tháng trước. Lượng nhập khẩu mặt hàng này 10 tháng năm 2020 là 81 nghìn chiếc, trị giá 1,774 tỷ USD, giảm 33,1% về lượng và giảm 34% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Tìm kiếm theo ngày