Kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới tại xã Mường Giôn

Ngày 15 tháng 10 năm 2021

Ngày 15/10, Đoàn kiểm tra xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh năm 2021 đã kiểm tra tiến độ thực hiện xây dựng nông thôn mới tại xã Mường Giôn (Quỳnh Nhai).



Đoàn kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới tại xã Mường Giôn (Quỳnh Nhai). 


Từ đầu năm đến nay, Mường Giôn đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các phong trào, cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, qua đó người dân tích cực hiến đất, góp ngày công làm đường giao thông nông thôn, làm các công trình thủy lợi, chỉnh trang nhà cửa, vệ sinh đường làng ngõ xóm và giúp nhau phát triển kinh tế.



Lãnh đạo xã Mường Giôn (Quỳnh Nhai) báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới.


Toàn xã đã huy động, lồng ghép các nguồn vốn được hơn 48 tỷ đồng đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ sản xuất. Trong 9 tháng, xã đã triển khai làm 16 tuyến đường giao thông nội bản, tổng chiều dài gần 3 km, kinh phí thực hiện hơn 2 tỷ 300 triệu đồng, trong đó, nhân dân đóng góp gần 800 triệu đồng... Hiện, xã Mường Giôn đạt 17/19 tiêu chí nông thôn mới, đang tiếp tục hoàn thành 2 tiêu chí trường học và cơ sở vật chất văn hóa.



Đoàn kiểm tra thăm mô hình trồng dứa tại bản Cút, xã Mường Giôn (Quỳnh Nhai).


Sau khi rà soát từng chỉ tiêu, tiêu chí và trực tiếp kiểm tra thực tế, Đoàn kiểm tra đề nghị xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đề ra các giải pháp thực hiện tiêu chí còn lại và huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình UBND tỉnh xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM theo kế hoạch.

Tìm kiếm theo ngày