Kiểm tra tiến độ thực hiện các tiêu chí nông thôn mới tại xã Hua Păng

Ngày 13 tháng 10 năm 2021

Ngày 13/10, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh tổ chức Đoàn kiểm tra tiến độ thực hiện các tiêu chí nông thôn mới tại xã Hua Păng (Mộc Châu).

                                 


Đoàn kiểm tra làm việc với xã Hua Păng (Mộc Châu).

           

Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, xã Hua Păng đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các tiêu chí; 100% các điểm triển khai xây dựng công trình nhân dân tự giải phóng mặt bằng, ủng hộ vật liệu, ngày công, hiến đất, cây cối hoa màu… để xây dựng đường giao thông, trường học và nhà văn hóa bản. Đến nay, xã đạt 19/19 tiêu chí; các tuyến đường từ xã tới 7 bản đã được bê tông hóa; 98% số đường trục bản, trên 80% số đường ngõ, xóm và hơn 10% số đường trục chính nội đồng được cứng hóa; 100% các bản được công nhận, giữ vững danh hiệu bản văn hóa; gần 99% người dân trong độ tuổi lao động có việc làm; thu nhập bình quân đạt hơn 36 triệu đồng/người/năm…

           

Sau kiểm tra thực tế, Đoàn kiểm tra yêu cầu xã Hua Păng giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được; quản lý, khai thác hiệu quả các công trình giao thông nông thôn; quan tâm giữ gìn vệ sinh môi trường, đẩy mạnh sản xuất, nâng cao thu nhập. Đồng thời, hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ xét công nhận xã Hua Păng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021.

Tìm kiếm theo ngày