Kiểm tra thực hiện các tiêu chí nông thôn mới tại xã Chiềng Ơn

Ngày 28 tháng 10 năm 2020

Ngày 27/10, Đoàn kiểm tra xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh năm 2020 đã kiểm tra công tác thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới tại xã Chiềng Ơn (Quỳnh Nhai).

 

 

Đoàn kiểm tra làm việc với xã Chiềng Ơn (Quỳnh Nhai) về thực hiện các tiêu chí nông thôn mới.

 

Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, xã Chiềng Ơn đã rà soát, tổ chức đánh giá mức độ đạt chuẩn các tiêu chí, chỉ tiêu; huy động tối đa nguồn lực xã hội tham gia đầu tư kết cấu hạ tầng nông thôn; tập trung các giải pháp nâng cao thu nhập cho người dân. Đến thời điểm này, xã đã đạt 17/19 tiêu chí; 100% các hộ dân trên địa bàn được sử dụng điện thường xuyên; 89,7% diện tích đất sản xuất được đảm bảo đủ nước tưới chủ động; trên địa bàn xã không có nhà tạm, nhà đột nát; 96% số hộ có nhà ở đạt chuẩn theo quy định; thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã đạt 37,2 triệu đồng/năm; 93% số người trong độ tuổi lao động có việc làm; tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn 9,3%... Còn 2 tiêu chí chưa đạt là trường học, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật.

 

 

Đoàn kiểm tra thực tế tại Trường Tiểu học và THCS Chiềng Ơn.

 

Tại cuộc làm việc, Đoàn kiểm tra cùng với địa phương đã đánh giá, phân tích những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các tiêu chí chưa hoàn thành. Đoàn đã yêu cầu xã, huyện tiếp tục duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt chuẩn nông thôn mới; tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các tiêu chí chưa đạt chuẩn. Đồng thời, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới vào tháng 12/2020.

 

Tìm kiếm theo ngày