Kiểm tra, sát hạch để nâng tầm cán bộ, công chức

Ngày 02 tháng 03 năm 2021

Khắc sâu lời Bác dạy “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, thành phố Sơn La luôn chú trọng công tác cán bộ, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức (CBCC). Nổi bật, trong năm 2020, Thành phố là địa phương đi đầu trong việc tổ chức kiểm tra, sát hạch năng lực CBCC làm cơ sở đánh giá trình độ, năng lực và phân loại CBCC một cách khách quan và chính xác hơn.

                                 


Cán bộ công chức Thành phố tham gia kỳ kiểm tra, sát hạch năng lực.

           

Trao đổi về vấn đề này, đồng chí Trần Công Chính, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng kiểm tra, sát hạch công chức thành phố, cho biết: Thành phố hiện có hơn 320 CBCC thuộc khối UBND, làm việc các cơ quan phòng, ban của UBND thành phố và các xã, phường. Nhìn chung đội ngũ CBCC cơ bản đáp ứng yêu cầu về trình độ năng lực trong các vị trí công tác. Tuy nhiên, lâu nay, công tác đánh giá CBCC thực hiện còn hạn chế, nặng về định tính, nhận xét chung chung nên không có cơ sở khoa học để đánh giá sát năng lực, trình độ của CBCC. Đặc biệt, với suy nghĩ “biên chế suốt đời”, không ít CBCC tỏ ra thiếu năng động, thụ động trong triển khai các nhiệm vụ. Thực tế vẫn còn một số ít CBCC cấp xã hạn chế năng lực, phải “cầm tay chỉ việc”; việc sử dụng một số CBCC có chuyên môn nghiệp vụ không phù hợp vị trí việc làm, cho nên tham mưu chưa tốt lĩnh vực được giao phụ trách. Do vậy, qua đợt sát hạch là cơ sở đánh giá trình độ, năng lực và phân loại CBCC một cách khách quan và chính xác hơn. Từ kết quả của kỳ sát hạch, chúng tôi sẽ xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho CBCC; bố trí sắp xếp lại đội ngũ CBCC phù hợp với từng vị trí việc làm.

           

Trong kỳ kiểm tra, sát hạch được tổ chức cuối năm 2020, có 141 thí sinh tham gia là CBCC các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, phường trên địa bàn Thành phố. Các CBCC trải qua 3 phần thi, gồm: Phần kiến thức chung (kiểm tra hiểu biết về chủ trương lãnh đạo của Thành ủy; tổ chức chính quyền địa phương; Luật CBCC; công tác cải cách hành chính; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh); phần thi năng lực chuyên môn nghiệp vụ (trình bày chức năng, nhiệm vụ theo vị trí việc làm mỗi CBCC được giao hoặc lĩnh vực được phân công phụ trách; nêu những khó khăn,vướng mắc đang tồn tại trong thực tiễn triển khai nhiệm vụ) và kiểm tra việc ứng dụng công nghệ thông tin của CBCC.

           

Với tinh thần tập trung chuẩn bị kỹ lưỡng, đợt sát hạch đã diễn ra nghiêm túc, hiệu quả ở tất cả các khâu từ xây dựng quy chế, nội quy đến nội dung, chương trình sát hạch. Qua sát hạch có 136/141 công chức có kết quả đạt (trong đó có 87 công chức đạt từ 70 điểm trở lên); có 5 công chức có kết quả không đạt, nguyên nhân chủ yếu là các công chức trẻ cấp xã, mới được chuyển vị trí việc làm, còn thiếu kinh nghiệm thực tiễn.

           

Là một trong những thí sinh đạt kết quả cao trong kỳ sát hạch vừa qua, anh Cà Văn Oanh, công chức Văn phòng - Thống kê, UBND xã Chiềng Ngần, chia sẻ: Nội dung sát hạch không chỉ gói gọn trong lĩnh vực phụ trách mà còn mở rộng ra nhiều lĩnh vực khác. Vì vậy, mỗi cá nhân sẽ phải ý thức nỗ lực, phấn đấu hơn nữa trong việc tự học tập, bồi dưỡng kiến thức để nâng cao các kỹ năng xử lý tình huống thực tế, góp phần hoàn thành tốt công việc chuyên môn được giao.

           

Sau khi sát hạch, hầu hết các đơn vị, phòng ban, UBND các xã, phường của thành phố đã có sự điều chỉnh, bố trí, sắp xếp lại công việc cho phù hợp với CBCC; yêu cầu các CBCC có kết quả chưa đạt xây dựng kế hoạch tự bồi dưỡng. Thực tế khi được phân công lại, hiệu quả làm việc của các CBCC đều tốt hơn. Đồng chí Đỗ Mạnh Cường, Trưởng phòng Nội vụ thành phố, chia sẻ: Đợt sát hạch vừa qua, phòng có 3 chuyên viên tham gia. Sau sát hạch đã khích lệ các công chức của đơn vị hăng hái phấn đấu, tự bồi dưỡng, trau dồi nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, rèn luyện năng lực thực tiễn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ; công việc triển khai được nền nếp hơn, chất lượng tham mưu tốt hơn.

           

Từ thành công bước đầu, Thành phố dự kiến sẽ duy trì hoạt động kiểm tra, sát hạch định kỳ 2 năm một lần nhằm tiếp tục từng bước chuẩn hóa đội ngũ công chức; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao phó.

Tìm kiếm theo ngày