Khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn lãnh đạo, quản lý cấp huyện, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 22 tháng 04 năm 2019

Ngày 22/4, Ban tổ chức lớp bồi dưỡng cán bộ Tỉnh ủy đã tổ chức Lễ Khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn lãnh đạo, quản lý cấp huyện, nhiệm kỳ 2020-2025.Khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn lãnh đạo, quản lý cấp huyện, nhiệm kỳ 2020-2025.


Dự lớp Khai giảng có các đồng chí: Hoàng Văn Chất, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Vỵ, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức tỉnh ủy, Trưởng Ban tổ chức lớp bồi dưỡng cán bộ. Tham gia lớp bồi dưỡng cán bộ có trên 900 học viên là các đồng chí báo cáo viên chuyên đề của tỉnh; cán bộ được quy hoạch chức danh Ủy viên BCH đảng bộ huyện, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy; cán bộ quy hoạch cấp trưởng, cấp phó các cơ quan, đơn vị, đoàn thể cấp huyện; cán bộ quy hoạch cấp trưởng phòng, ban, đơn vị trực thuộc các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và tương đương; bí thư, phó bí thư đảng ủy xã, phường, thị trấn nhiệm kỳ 2020-2025. Lớp bồi dưỡng được tổ chức trực tuyến đến các huyện trong tỉnh.


Lớp Bồi dưỡng cán bộ dự nguồn lãnh đạo, quản lý cấp huyện nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra trong 7 ngày, học viên sẽ được các báo cáo viên cấp tỉnh, huyện truyền đạt 10 chuyên đề, trong đó 4 chuyên đề cấp tỉnh đảm nhiệm và 6 chuyên đề cấp huyện đảm nhiệm. Qua đó, nhằm trang bị cho học viên những kiến thức về lý luận, thực tiễn; bổ sung, cập nhật những kiến thức mới về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; về công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, hệ thống chính trị, chủ trương giải pháp phát triển kinh tế, nhất là phát triển cây ăn quả, xây dựng nông thôn mới, công tác quốc phòng - an ninh, dân tộc, tôn giáo, xây dựng chính quyền, cải cách hành chính, hoạt động công vụ của tỉnh, huyện, xã, góp phần thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đề ra: “Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý chủ chốt có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đủ về số lượng, có chất lượng và cơ cấu phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương…”.Các đại biểu dự Khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn lãnh đạo, quản lý cấp huyện, nhiệm kỳ 2020-2025.


Phát biểu tại Lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Văn Vỵ đề nghị các đồng chí học viên tham gia lớp bồi dưỡng chấp hành tốt nội quy lớp học; cùng với học tập lý luận, các học viên tăng cường trao đổi kinh nghiệm quản lý, nắm bắt thực tiễn, rút kinh nghiệm trong công tác quản lý tại địa phương. Ban Thường vụ các huyện ủy, thành ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh quản lý, chỉ đạo tổ chức lớp học bồi dưỡng nghiêm túc, hiệu quả. 


Tìm kiếm theo ngày