Kết quả sau những đối thoại, lắng nghe ý kiến của nhân dân

Ngày 22 tháng 02 năm 2021

Lắng nghe ý kiến nhân dân, tăng cường đối thoại, kịp thời xem xét, giải quyết mọi ý kiến, kiến nghị chính đáng của nhân dân; thực hiện có hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân... là những giải pháp để huyện Mộc Châu giữ vững ổn định an ninh trật tự và thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.


 

Lãnh đạo UBND huyện Mộc Châu nắm bắt ý kiến của nhà đầu tư và người dân trong dự án xây dựng điểm du lịch cộng đồng ở bản Pa Phách 2, xã Đông Sang.

 

Thời gian qua, nhiều hộ dân ở xã Mường Sang và Đông Sang rất hài lòng với sự chỉ đạo của huyện Mộc Châu trong việc giải quyết dứt điểm tình trạng lấn chiếm đất suối để xây dựng các công trình làm ách tắc dòng chảy, lũ lụt khi mưa lớn xảy ra. Ông Quàng Văn Bình, bản Áng, xã Đông Sang, phấn khởi: Sau khi có kiến nghị của nhân dân trên địa bàn về tình hình lấn chiếm đất suối để xây dựng, lãnh đạo huyện, xã đã tổ chức kiểm tra, xử lý nhiều tổ chức, cá nhân tự ý xây dựng cơ sở kinh doanh dịch vụ trên đất nông nghiệp. Sau khi có kết luận thanh tra và được tuyên truyền, nhắc nhở các hộ đã tự tháo dỡ công trình vi phạm.


Tìm hiểu được biết, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, huyện Mộc Châu đã quán triệt, triển khai đến cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC. Ban hành chương trình kiểm tra, giám sát, trong đó chú trọng kiểm tra, giám sát việc phổ biến, giáo dục pháp luật, công tác cán bộ; xem xét, giải quyết KNTC phục vụ các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Công tác tiếp công dân từ huyện đến cơ sở được duy trì hoạt động thường xuyên theo quy định của pháp luật, bố trí cán bộ có đủ năng lực, trình độ tham gia tiếp công dân; thực hiện niêm yết công khai quy chế, nội quy tiếp công dân và lịch tiếp công dân. Địa điểm tiếp công dân được bố trí thuận lợi, bảo đảm các điều kiện cần thiết. Các đồng chí lãnh đạo huyện theo định kỳ hằng tháng trực tiếp tiếp công dân và giải quyết KNTC, kiến nghị và xử lý kịp thời những đề xuất, kiến nghị của công dân.


Điểm nổi bật, năm 2020, huyện Mộc Châu đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để triển khai 14 dự án với 97 hộ, tổng số tiền chi trả gần 41 tỷ đồng; trong đó có các dự án lớn, như: Dự án GPMB khu đất quy hoạch tổ hợp khách sạn, nhà ở và chợ du lịch Mộc Châu tại tiểu khu 14, thị trấn Mộc Châu; Dự án xây dựng cụm công nghiệp Mộc Châu; Dự án xây dựng Trung tâm huấn luyện - cơ động Bộ đội Biên phòng khu vực Tây Bắc tại tiểu khu 1/5, xã Chiềng Sơn... Đã phê duyệt phương án (chưa thực hiện chi trả bồi thường) đối với 5 dự án, 21 hộ, tổng số tiền chi trả hơn 7,7 tỷ đồng. Đang chỉ đạo triển khai, thực hiện 9 dự án, như: Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông từ quốc lộ 6 đi quốc lộ 43, tiểu khu Nhà nghỉ, thị trấn nông trường Mộc Châu; dự án đường giao thông bản Áng 3, xã Đông Sang... Để giải quyết các kiến nghị của nhân dân thì công tác dân vận, tăng cường nắm tình hình nhân dân cũng được huyện quan tâm chú trọng, đặc biệt là đẩy mạnh việc giải quyết đơn thư, nhất là trong lĩnh vực đất đai, GPMB. Trong năm 2020, huyện không có tình trạng khiếu kiện vượt cấp, số lượng đơn thư phát sinh giảm 33,5% so với năm 2019. Huyện cũng tăng cường đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân với việc tổ chức 40 cuộc đối thoại (12 cuộc cấp huyện, 28 cuộc cấp xã) để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ ở cơ sở.


Ông Long Trung Tâm, Chủ tịch UBND huyện, cho biết: Huyện đang tiếp tục chỉ đạo rà soát, việc giải quyết các vụ việc vướng mắc, khó khăn tồn đọng kéo dài trên địa bàn. Qua rà soát có 45 vụ việc tồn đọng kéo dài (8 vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết cấp tỉnh; 17 vụ, việc thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện; 20 vụ việc thuộc thẩm quyền của UBND xã, thị trấn). Trong năm 2020 đã giải quyết 14 vụ việc (4 vụ thuộc thẩm quyền cấp tỉnh, 6 vụ thuộc thẩm quyền cấp huyện, 7 vụ thuộc thẩm quyền cấp xã), còn 28 vụ việc đang được giải quyết. Trong giải quyết các vụ việc, UBND huyện cũng luôn yêu cầu các cơ quan, đơn vị, nhất là cơ quan Thanh tra Nhà nước cần rà soát, nghiên cứu kỹ hồ sơ, coi trọng lợi ích hợp pháp của người dân; đẩy mạnh phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, địa phương bảo đảm đúng pháp luật, công khai minh bạch, bình đẳng hợp lý; cân bằng lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp; đảm bảo giải quyết có lý, có tình, dứt điểm từng vụ việc.


Huyện Mộc Châu đang tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc đồng bộ có hiệu quả của MTTQ và các đoàn thể đối với công tác tiếp dân và giải quyết KNTC. Tăng cường đối thoại với công dân, thực hiện hòa giải tại cơ sở có hiệu quả nhằm giải quyết dứt điểm các vụ việc KNTC mới phát sinh, hạn chế đơn, thư vượt cấp kéo dài. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về KNTC đến đông đảo cán bộ và nhân dân, qua đó giúp người dân hiểu và đồng thuận với chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tìm kiếm theo ngày