Họp Đoàn thẩm tra đề nghị xét, công nhận thành phố Sơn La hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019

Ngày 12 tháng 09 năm 2019

Ngày 12/9, đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo các chương trình MTQG tỉnh, Trưởng đoàn thẩm tra của tỉnh đã chủ trì cuộc họp của Đoàn thẩm tra đề nghị xét, công nhận thành phố Sơn La hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019. Dự cuộc họp có đại diện các Sở, ngành thành viên; đại diện lãnh đạo thành phố.Họp đoàn thẩm tra đề nghị xét, công nhận thành phố Sơn La

hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019


Cuộc họp đã thông qua báo cáo kết quả tổ chức tự đánh giá đề nghị thẩm tra, xét công nhận Thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019; báo cáo tóm tắt kết quả xây dựng nông thôn mới của thành phố Sơn La. Theo đó, từ năm 2012 đến nay, triển khai thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, Thành phố hiện đã có 5/5 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Tổng nguồn lực huy động xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố đạt 1.031,595 tỷ đồng; trong đó, vốn ngân sách Nhà nước là 238,817 tỷ đồng, chiếm 23,12%; vốn huy động từ các doanh nghiệp, HTX và các loại hình kinh tế khác đạt 29,7 tỷ đồng chiếm 2,89%; vốn huy động từ nhân dân đạt 763,3 tỷ đồng, chiếm 73,99% tổng vốn thực hiện... Đã có 130,774 km đường giao thông nông thôn được nâng cấp, sửa chữa với tổng kinh phí thực hiện 130,021 tỷ đồng; tỷ lệ diện tích đất sản suất nông nghiệp được tưới tiêu đạt 93,04%; tỷ lệ số hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn đạt 97,2%; 100% trường học duy trì giữ vững tiêu chí đạt chuẩn Quốc gia; 100% các bản, tiểu khu có nhà văn hóa, khu thể thao đảm bảo theo quy định; hệ thống chợ, siêu thị và trung tâm thương mại thành phố với chất lượng hạ tầng tốt, đáp ứng tốt nhu cầu của người dân; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 2,2%, thu nhập bình quân đầu người đạt 30 triệu/người/năm... Hạ tầng nông thôn phát triển mạnh mẽ, bộ mặt nông thôn thay đổi, sản xuất hàng hóa được chú trọng, thu nhập và đời sống của nhân dân được nâng cao.


Tại cuộc họp, thành viên Đoàn thẩm tra đã đánh giá các tiêu chí trên từng lĩnh vực và thống nhất, Thành phố Sơn La đủ điều kiện để đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng điều phối nông thôn mới Trung ương tổ chức thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định công nhận Thành phố Sơn La hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới...


Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Lò Minh Hùng đã ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Sơn La trong xây dựng nông thôn mới thời gian qua. Đồng thời đề nghị, Thành phố cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức trách nhiệm của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới; phát động phong trào thi đua giữ vững các tiêu chí đã đạt, tích cực hoàn thiện nốt các tiêu chí còn lại; tập trung cao hoàn thiện cảnh quan môi trường; đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân; xây dựng kế hoạch lộ trình chi tiết để Đoàn thẩm định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lên kiểm tra; xây dựng kế hoạch tổ chức công bố Thành phố Sơn La hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM...


Tìm kiếm theo ngày