Hội thảo trực tuyến về cải thiện hiệu quả quản trị và hành chính công

Ngày 18 tháng 11 năm 2021

Ngày 18/11, UBND tỉnh Sơn La đã phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo trực tuyến về cải thiện hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh Sơn La năm 2021.Hội thảo trực tuyến về Cải thiện Hiệu quả quản trị và Hành chính công tỉnh Sơn La năm 2021.


Dự tại điểm cầu Trung ương có đại diện lãnh đạo Viện Xã hội học và Phát triển (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh); chuyên viên Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam. Đồng chí Tráng Thị Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì Hội thảo tại điểm cầu tỉnh Sơn La. Hội thảo được tổ chức trực tuyến tới các huyện, thành phố trong tỉnh.


Tại Hội thảo, các đại biểu đã được nghe các chuyên gia của Chương trình phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trao đổi, chia sẻ các nội dung khái quát về Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI); kinh nghiệm triển khai của một số tỉnh, thành phố và một số gợi ý về nội dung quản trị cấp cơ sở tỉnh Sơn La cần được ưu tiên cải thiện năm 2022 và những năm tiếp theo.


Những năm qua, tỉnh Sơn La đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nhiều giải pháp cải thiện Chỉ số PAPI, đánh dấu bước đột phá trong chỉ đạo, điều hành của các cấp, nâng cao mức độ hài lòng của người dân, cải thiện hiệu quả quản trị và hành chính công; tập trung giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp, tạo sự đồng thuận, hài lòng, thúc đẩy thành phần kinh tế tư nhân phát triển; công khai, minh bạch các thông tin, quy trình, thủ tục hành chính; tôn trọng người dân, tạo điều kiện cho nhân dân tham gia xây dựng chính quyền...


Tuy nhiên, còn một số hạn chế, như: Một số cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về Chỉ số PAPI của tỉnh chưa quyết liệt; việc triển khai Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn và quy chế dân chủ ở cơ sở có nơi chưa đầy đủ, hiệu quả còn thấp...


Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Tráng Thị Xuân thay mặt lãnh đạo tỉnh Sơn La cảm ơn các cán bộ, chuyên gia đã quan tâm, dành thời gian trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, giúp tỉnh Sơn La tổ chức thực hiện nâng cao Chỉ số PAPI trong thời gian tới. Đồng thời, đề nghị cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo các đơn vị, địa phương trong tỉnh tập trung chỉ đạo toàn diện và thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ cải cách hành chính; phát huy sự tham gia của nhân dân vào quá trình xây dựng, thực thi và giám sát việc thực thi chính sách, pháp luật; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước và cán bộ, công chức trong thực thi công vụ.

Tìm kiếm theo ngày