Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về kinh tế tập thể

Ngày 14 tháng 10 năm 2019

Ngày 14/10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002, Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm

thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về kinh tế tập thể tại điểm cầu tỉnh ta.


Dự Hội nghị có các Phó Thủ tướng: Vương Đình Huệ, Trịnh Đình Dũng; Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; lãnh đạo các bộ, ngành. Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Sơn La có các đồng chí: Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy; Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, tổ chức chính trị, xã hội; giám đốc, chủ tịch các hiệp hội, ngành hàng, liên hiệp HTX; một số HTX và doanh nghiệp điển hình có đầu tư liên kết trong lĩnh vực kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.


Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, sau 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX, mặc dù tình hình kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng có nhiều bất ổn, nợ công cao, ngân sách hạn hẹp nhưng khu vực hợp tác xã (HTX) lại hoạt động khá ổn định. Số lượng HTX tăng theo từng năm, phát triển khá đồng đều trên khắp các vùng miền, chất lượng hoạt động được nâng lên. Các HTX từng bước hoạt động đúng bản chất, ngày càng tập trung hơn vào việc hỗ trợ kinh tế hộ thành viên thông qua cung cấp các dịch vụ hoặc việc làm cho thành viên, nhất là HTX nông nghiệp. Tính đến 31/12/2018, toàn quốc có 22.861 HTX, thu hút gần 6 triệu thành viên tham gia. Từ khi Luật HTX năm 2012 được ban hành, số lượng HTX thành lập mới tăng nhanh qua các năm. Nếu như ở năm 2003 chỉ có 969 HTX thành lập mới thì đến 2018 cả nước đã có 2.521 HTX thành lập mới. Doanh thu bình quân của một HTX năm 2018 đạt 4.477 triệu đồng/HTX, tăng 3.622 triệu đồng (gấp khoảng 5,2 lần) so với năm 2003; trong đó doanh thu bình quân của HTX với thành viên cũng tăng từ 698 triệu đồng/năm năm 2003 lên 3.280 triệu đồng/năm năm 2018, tăng 2.582 triệu đồng (gấp khoảng 4,7 lần) so với năm 2003. Thông qua HTX, các hộ thành viên có điều kiện tham gia và được hỗ trợ của Nhà nước, của các chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Nhờ đó, thu nhập của người lao động cũng như của thành viên, hộ thành viên được cải thiện, góp phần giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội...


Tại tỉnh Sơn La, tính đến ngày 31/12/2018, toàn tỉnh có 555 HTX, 4 liên hiệp HTX và 205 tổ hợp tác, trong đó trên 80% số HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Các HTX đã cơ bản chuyển đổi hoạt động theo Luật HTX năm 2012, nhiều HTX mới được thành lập với các mô hình đa dạng, đa ngành nghề, tập trung vào thế mạnh của tỉnh như: Sản xuất rau sạch, trồng hoa công nghệ cao, trồng chanh leo, cà phê, cây ăn quả, nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi gia súc, gia cầm...; các HTX đã đầu tư, đổi mới trang thiết bị, tích cực huy động vốn, tiếp cận thị trường tiêu thụ sản phẩm, tăng doanh thu, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho thành viên và lao động địa phương, tổng doanh thu bình quân 1,7 tỷ đồng/HTX, tăng 850 triệu đồng/HTX so với năm 2003, thu nhập bình quân của lao động thường xuyên trong HTX đạt 31,2 triệu đồng/năm...


Tại Hội nghị, đại biểu các ngành, địa phương đã có nhiều ý kiến, tham luận chỉ rõ kết quả đạt được và nội dung còn hạn chế, rút ra những nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; đồng thời, xác định phương hướng, mục tiêu, nội dung, biện pháp cụ thể trong những năm tiếp theo.


Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị trong thời gian tới các bộ, ngành, Trung ương và địa phương tiếp tục tập trung tuyên truyền, tập huấn sâu rộng về Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX và các văn bản pháp luật về HTX nhằm thống nhất nhận thức cho toàn bộ hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên. Đặc biệt, chú trọng tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân hiểu được tam nông (nông nghiệp, nông dân, nông thôn) luôn là vấn đề chiến lược của Đảng; tiếp tục rà soát các nội dung của Luật HTX năm 2012 và văn bản hướng dẫn để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế; hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý Nhà nước về kinh tế tập thể (KTTT) theo hướng tập trung và thống nhất từ Trung ương đến địa phương, bảo đảm thực hiện hiệu quả nội dung quản lý Nhà nước về KTTT; khuyến khích hợp tác quốc tế trong phát triển KTTT, nhất là trong việc tiếp thu kinh nghiệm tốt của các nước, vùng lãnh thổ có phong trào HTX mạnh... góp phần tạo việc làm, xóa đói giảm nghèo, cải thiện công bằng xã hội, nâng cao hình ảnh và vị thế của khu vực KTTT trong xã hội.


Nhân dịp này, Chủ tịch nước đã tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho 4 tập thể; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen 21 tập thể, 22 cá nhân có thành tích trong công tác tham mưu thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002, Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.


Tìm kiếm theo ngày