Hội nghị triển khai công tác biên giới năm 2021

Ngày 21 tháng 01 năm 2021

Ngày 21/1, đồng chí Tráng Thị Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) công tác biên giới đã chủ trì Hội nghị tổng kết công tác biên giới năm 2020; triển khai nhiệm vụ năm 2021.Hội nghị triển khai công tác biên giới năm 2021


Năm 2020, công tác quản lý đường biên giới, mốc giới; đảm bảo quốc phòng, an ninh; quản lý cửa khẩu và phát triển thương mại qua biên giới; triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội vùng biên giới được triển khai hiệu quả. Các cơ quan thành viên BCĐ đã tăng cường công tác tuyên truyền các văn bản liên quan đến công tác biên giới; đẩy mạnh phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Đặc biệt, đã tập trung cao cho công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; lực lượng bộ đội biên phòng đã chủ trì và phối hợp với trung tâm y tế các huyện biên giới tổ chức 342 cuộc tuyên truyền, phát 2.069 tờ rơi tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19; phát 8.750 khẩu trang cho nhân dân vùng biên giới; thành lập 48 chốt, tổ liên ngành trên tuyến biên giới để kiểm soát, ngăn ngừa dịch bệnh COVID-19. Trong năm, đã tổ chức 12 lớp dạy nghề nông nghiệp về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi cho 360 hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách tại 12 xã biên giới; hỗ trợ giống cây chanh leo cho 20 hộ dân của bản Đen, Ta Lúc, xã Phiêng Pằn (Mai Sơn) với tổng trị giá 20 triệu đồng…


Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Tráng Thị Xuân đề nghị thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 23/12/2020 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới năm 2021. Duy trì kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất cảnh, nhập cảnh; xuất khẩu, nhập khẩu trên toàn tuyến biên giới thuộc địa bàn tỉnh, gắn với thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo chỉ đạo của Chính phủ và của tỉnh. Tham mưu triển khai các quy trình, thủ tục để lập quy hoạch xây dựng khu vực cửa khẩu Lóng Sập thành cửa khẩu Quốc tế…

Tìm kiếm theo ngày