Hội nghị tập huấn trực tuyến về cải cách hành chính năm 2021

Ngày 23 tháng 11 năm 2021

Ngày 23/11, Bộ Nội vụ đã tổ chức Hội nghị tập huấn trực tuyến tăng cường năng lực công chức thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tới điểm cầu 56 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Sơn La có lãnh đạo Sở Nội vụ, đại diện một số sở, ngành của tỉnh.Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Sơn La.Các đại biểu dự Hội nghị nghiên cứu tài liệu trên hệ thống phòng họp không giấy.


Tại Hội nghị, các đại biểu đã được tập huấn các nội dung về: Các vấn đề chung về cải cách hành chính và chương trình cải cách hành chính Nhà nước năm 2021 - 2030; Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 2/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021 - 2030. Hướng dẫn triển khai Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước năm 2021 - 2030 của Bộ Nội vụ; trong đó tập trung vào 5 nội dung trọng tâm, gồm: Công tác quán triệt, chỉ đạo thực hiện chương trình; ban hành kế hoạch cải cách hành chính và thực hiện chế độ báo cáo; bố trí nguồn lực thực hiện Chương trình; xây dựng các đề án cải cách hành chính quy mô quốc gia; công tác theo dõi, đánh giá định kỳ kết quả cải cách hành chính...

Tìm kiếm theo ngày