Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ Liên hiệp Công đoàn 4 tỉnh (nước CHDCND Lào)

Ngày 14 tháng 05 năm 2019

Ngày 14/5 Liên đoàn Lao động tỉnh Sơn La phối hợp với Trường Đại học Công đoàn tổ chức Hội nghị tập huấn, trao đổi nghiệp vụ công đoàn cho cán bộ Liên hiệp Công đoàn 4 tỉnh: Hủa Phăn, U Đôm Xay, Luông Nậm Thà và Luông Pha Bang (nước CHDCND Lào).Hội nghị tập huấn, trao đổi nghiệp vụ công đoàn cho cán bộ Liên hiệp Công đoàn 4 tỉnh (nước CHDCND Lào).


Các học viên đã được các giảng viên Trường Đại học Công đoàn Việt Nam truyền đạt các chuyên đề: Tổng quan về Công đoàn và vai trò của tổ chức Công đoàn trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Chủ tịch công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ, phát triển đoàn viên, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh. Bên cạnh đó, các cán bộ Liên hiệp Công đoàn 4 tỉnh nước bạn Lào và Liên đoàn Lao động tỉnh Sơn La, Trường Đại học Công đoàn trao đổi về nghiệp vụ tổ chức các hoạt động công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động; phát triển đoàn viên và xây dựng, củng cố tổ chức Công đoàn trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước.


Qua tập huấn đã trang bị những kiến thức cơ bản cho các cán bộ Liên hiệp Công đoàn 4 tỉnh nước bạn Lào về vai trò của tổ chức Công đoàn trong hệ thống chính trị, nhất là giữ vững mối quan hệ giữa Đảng - Nhà nước - Công đoàn; phát huy cao nhất quyền làm chủ đất nước của công nhân, viên chức và người lao động. Đồng thời trang bị những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ công tác tổ chức, cán bộ; phát triển đoàn viên và xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh…

Tìm kiếm theo ngày