Hội nghị tập huấn nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công năm 2018

Ngày 29 tháng 11 năm 2018

Trong 2 ngày (28-29/11), Sở Nội vụ tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công năm 2018 cho 268 học viên là Chủ tịch HĐND, UBND huyện; lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND, phòng nội vụ; bí thư đảng ủy, phó Chủ tịch HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn thuộc địa bàn Thành phố, huyện Mai Sơn, Mường La.Hội nghị tập huấn nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công năm 2018.


Tại lớp tập huấn, các học viên đã được giới thiệu khái quát về chỉ số PAPI (chỉ số phản ánh tiếng nói người dân về mức độ hiệu quả điều hành, quản lý Nhà nước, thực thi chính sách và cung ứng dịch vụ công của chính quyền các cấp); các nội dung về nâng cao hiệu quả quản trị xã, phường, thị trấn, kỹ thuật xác định nguyên nhân, lập kế hoạch cải thiện hiệu quả quản trị và thảo luận về kế hoạch cải thiện vấn đề lĩnh vực quản trị và hành chính công...


Lớp tập huấn giúp các học viên nâng cao kiến thức, kỹ năng về vấn đề quản trị xã, phường, thị trấn hiệu quả, góp phần phục vụ công tác quản trị và hành chính công hiện nay.

Thủy Tiên (CTV)

Tìm kiếm theo ngày