Hội nghị báo cáo viên Trung ương trực tuyến tháng 7

Ngày 09 tháng 07 năm 2020

Ngày 9/7, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 7 bằng hình thức trực tuyến tới 640 điểm cầu trong cả nước. Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Sơn La, có đại diện Ban Tuyên giáo tỉnh ủy; báo cáo viên Trung ương của tỉnh, báo cáo viên cấp tỉnh và đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh.Đại biểu dự Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 7/2020 tại điểm cầu tỉnh Sơn La.


Tại Hội nghị, đại biểu đã nghe đồng chí Trần Quốc Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch – Đầu tư thông tin về tình hình kinh tế - xã hội trong nước và thế giới 6 tháng đầu năm 2020; dự báo tình hình kinh tế thế giới, trong nước, giải pháp và các vấn đề cần quan tâm 6 tháng cuối năm. Theo đó, nước ta cơ bản thực hiện thành công nhiệm vụ kép, đó là, kiểm soát dịch COVID-19 thành công và phục hồi nền kinh tế ở mức hợp lý; tốc độ tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm đạt 1,81%, tuy thấp nhất trong nhiều thập kỷ qua, nhưng lại nằm trong số ít các quốc gia có mức tăng trưởng dương.


Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Vũ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao thông tin về tình hình thế giới và hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước 6 tháng đầu năm; dự báo tình hình thế giới, nhiệm vụ công tác đối ngoại 6 tháng cuối năm. 


Định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới, đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các cơ quan tuyên giáo, đội ngũ báo cáo viên các cấp tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, nhân dân về các nội dung đã được quán triệt. Đồng thời, tập trung tuyên truyền nội dung, kết quả, công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; những điểm mới trong văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Đồng chí đề nghị, chú trọng tuyên truyền Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp  nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời, tập trung tuyên truyền các hoạt động Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (1/8/1930 – 1/8/2020). Tuyên truyền thực hiện mục tiêu kép: Quyết liệt phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và phục hồi nền kinh tế, với phương châm “chống suy thoái kinh tế như chống giặc” như tinh thần “Chống dịch như chống giặc” đã được Thủ tướng Chính phủ khởi xướng trong phòng, chống dịch COVID-19. 

Tìm kiếm theo ngày