Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Ngày 30 tháng 11 năm 2021

Ngày 30/11, các đồng chí: Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022; triển khai một số công việc quan trọng của tỉnh. Dự Hội nghị có đại diện các vụ của Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

                                 


Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

           

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2021; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2022; một số kết quả nổi bật trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng và an ninh của tỉnh năm 2021; kết quả lãnh đạo, thực hiện phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2021, nhiệm vụ, giải pháp năm 2022; công tác kiểm tra, giám sát năm 2021, nhiệm vụ năm 2022. Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo các nội dung về: Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2021, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020, kế hoạch đầu tư công năm 2020 và năm 2021; điều chỉnh và phân bổ đợt 2 kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025; kế hoạch đầu tư công năm 2022 các nguồn ngân sách địa phương; báo cáo tình hình ngân sách địa phương năm 2021 và dự toán ngân sách địa phương năm 2022.   

           

Năm 2021, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định và hướng dẫn của Trung ương chuyển từ mục tiêu “không có Covid” sang thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn; phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh. Kinh tế duy trì tăng trưởng, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2021 ước đạt 4,47%; GRDP bình quân đầu người ước đạt 45,2 triệu đồng/người/năm (tăng 1,1 triệu đồng so với năm 2020). Thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 4.250 tỷ đồng, bằng 120,2% dự toán Trung ương giao. Mở rộng thị trường xuất khẩu các sản phẩm nông sản của tỉnh, giới thiệu và xuất khẩu 17 sản phẩm nông sản sang thị trường 21 nước và vùng lãnh thổ, giá trị hàng hóa tham gia xuất khẩu đạt trên 161 triệu USD, tăng 42,2% so với năm 2020…

           

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,81%; lãnh đạo, chỉ đạo ban hành các chương trình hành động, các đề án, nghị quyết, kết luận về kế hoạch cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Quốc hội khóa XV, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; thống nhất lấy ngày 26/12/1939 là Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh. Lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; quốc phòng – an ninh được củng cố, tăng cường và giữ vững…

           


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị.

           

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp, các ngành, địa phương tập trung thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công năm 2022 và giai đoạn 2021 - 2025. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phòng, chống, thích ứng linh hoạt, an toàn, hiệu quả với dịch Covid-19 kết hợp với từng bước khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội.  Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ chính sách đối với các đối tượng bảo trợ xã hội, người có công với cách mạng, tạo việc làm cho người lao động nhất là những lao động mất việc do ảnh hưởng của dịch Covid-19. 

           

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Tiếp tục cụ thể hóa các nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương mới ban hành để tổ chức, triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh để các nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, đổi mới phong cách, lề lối làm việc của cấp ủy theo hướng khoa học, cụ thể, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể và trách nhiệm cá nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, công tác phòng, chống tham nhũng; phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm…

Tìm kiếm theo ngày