Hội đồng cung cấp khu vực phòng thủ huyện Mường La triển khai nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2025

Ngày 13 tháng 01 năm 2021

Ngày 13/1, Hội đồng cung cấp khu vực phòng thủ huyện Mường La đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nhiệm kỳ 2015-2020; triển khai nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2025.

 

 

Hội đồng cung cấp khu vực phòng thủ huyện Mường La triển khai nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2025

 

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Hội đồng đã chủ động tham mưu cho Huyện ủy, HĐND, UBND huyện về chủ trương đầu tư lập dự án quy hoạch tổng thể mặt bằng tỷ lệ 1/2000 các căn cứ hậu phương, chiến đấu, hậu cần - kỹ thuật khu vực phòng thủ huyện. Chỉ đạo tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp xã, huyện, cứu hộ, cứu nạn, đảm bảo an toàn, tiết kiệm, hiệu quả. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham mưu, hướng dẫn xây dựng hệ thống Kế hoạch B cấp huyện theo các nghị định của Chính phủ... Trong quy hoạch tổng thể, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh. Đã huy động các nguồn lực bê tông hóa hơn 348 km đường giao thông nông thôn xã, bản, nội đồng, xây dựng mới 179 công trình nước sinh hoạt, 58 nhà văn hóa, 3 trụ sở xã, 8 trạm y tế xã... trong khu vực phòng thủ.

 

 

Các cá nhân nhận Giấy khen của UBND huyện

 

Nhiệm kỳ 2021-2025, Hội đồng tiếp tục triển khai Đề án “Bảo đảm quốc phòng - an ninh giai đoạn 2020-2025”; tập trung mọi nguồn lực để tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2021. Phối hợp rà soát, kiểm tra xác định ranh giới, mốc giới, diện tích thực địa các điểm đất quốc phòng; hoàn thiện hồ sơ pháp lý về quản lý, sử dụng đất quốc phòng; triển khai dự án xây dựng, mở rộng thao trường huấn luyện của huyện và bãi tập cấp xã; áp dụng Chính phủ điện tử để trao đổi thông tin, chỉ huy, hiệp đồng, nhanh chóng, kịp thời, chính xác công tác quốc phòng - quân sự địa phương...

 

Nhân dịp này, UBND huyện đã tặng Giấy khen cho 5 tập thể và 6 cá nhân.

Tìm kiếm theo ngày