Hội cựu giáo chức huyện Bắc Yên: Gặp mặt và tổng kết công tác hội năm 2019

Ngày 21 tháng 11 năm 2019

Ngày 20/11, Hội Cựu giáo chức huyện Bắc Yên đã tổ chức gặp mặt các thế hệ nhà giáo nghỉ hưu và tổng kết công tác hội năm 2019.

 

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyên Bắc Yên tặng hoa chúc mừng Hội cựu giáo chức.

Ảnh: A Chớ - Trung tâm TT-VH Bắc Yên

 

Hội Cựu giáo chức huyện Bắc Yên hiện có 98 hội viên, sinh hoạt tại 2 chi hội. Thời gian qua, Hội đã thường xuyên tuyên truyền, vận động hội viên chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế; tham gia các hoạt động xã hội, các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, khuyến học, khuyến tài ở địa phương. Đồng thời, tổ chức thăm hỏi hội viên khi ốm đau, giúp nhau khi khó khăn…

 


Hội cựu giáo chức huyện Bắc Yên tặng quà cho Hội viên cao tuổi.

Ảnh: A Chớ - Trung tâm TT-VH Bắc Yên

 

Nhân dịp này, Hội Cựu giáo chức huyện đã chúc thọ 6 hội viên và khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác hội năm 2019.

Tìm kiếm theo ngày