Hiệp hội Du lịch tỉnh hỗ trợ hội viên khắc phục ảnh hưởng dịch bệnh COVID

Ngày 01 tháng 08 năm 2020

6 tháng đầu năm, dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng lớn đến hoạt động của các đơn vị, doanh nghiệp dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh, doanh thu của nhiều đơn vị giảm 70-80% so với cùng kỳ năm trước.Hiệp hội Du lịch tỉnh bàn giải pháp ứng phó dịch bệnh COVID


Để kịp thời hỗ trợ thành viên khôi phục và ổn định hoạt động kinh doanh, Ban Thường trực Hiệp hội đã phối hợp với chi hội du lịch các huyện, thành phố, các tổ chức hội thành viên nắm bắt, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc để kiến nghị, đề xuất với tỉnh và các sở, ban ngành tháo gỡ; cung cấp thông tin những cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 để thành viên nắm bắt và tiếp cận chính sách. Tổ chức nhiều hoạt động quảng bá và xúc tiến du lịch; vận động các doanh nghiệp, cơ sở dịch vụ du lịch khôi phục hoạt động trở lại sau thời gian cách ly toàn xã hội trên cơ sở đảm bảo điều kiện an toàn cho du khách; khuyến khích xây dựng sản phẩm dịch vụ mới an toàn, hấp dẫn, tổ chức các hoạt động liên kết hình thành chuỗi sản phẩm du lịch trên địa bàn; hưởng ứng chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam”…


Những tháng cuối năm, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Hiệp hội tiếp tục hỗ trợ các thành viên duy trì hoạt động dịch vụ du lịch, đồng thời phối hợp với chính quyền các địa phương thực hiện tốt biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng quy định, bảo đảm an toàn cho du khách; triển khai các giải pháp kích cầu du lịch, đa dạng hóa sản phẩm du lịch; tổ chức các hoạt động xúc tiến, quảng bá sản phẩm du lịch, tạo mối liên kết, hợp tác, mở rộng thị trường du lịch... Hiệp hội Du lịch tỉnh đề nghị UBND tỉnh và các ngành nghiên cứu ban hành các cơ chế, chính sách phát triển nói chung, không chỉ tập trung riêng vào phát triển du lịch cộng đồng; kiến nghị kéo dài thời gian áp dụng các chính sách hỗ trợ phục hồi ngành du lịch trước những ảnh hưởng của đại dịch COVID-19…

Tìm kiếm theo ngày