Giao ban công tác báo chí tháng 10

Ngày 28 tháng 10 năm 2020

Sáng ngày 28/10, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác báo chí tháng 10, định hướng tuyên truyền tháng 11/2020. Dự Hội nghị, có đồng chí Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; đại diện các cơ quan báo chí của tỉnh và Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.


 

Hội nghị giao ban công tác báo chí tháng 10.


Trong tháng 10, các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đã bám sát định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, phản ánh kịp thời, toàn diện các sự kiện chính trị, thời sự trong nước, của tỉnh; các hoạt động đối nội, đối ngoại của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh; những vấn đề dư luận xã hội quan tâm. Đồng thời, tuyên truyền đậm nét kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XV, Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ V và kỷ niệm 125 năm Ngày thành lập tỉnh...


Tháng 11, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; nội dung Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 30/9/2020 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nhân dân về công tác phòng chống dịch bệnh; phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai; phản ánh toàn diện các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng - an ninh; các vấn đề, sự kiện, ngày kỷ niệm quan trọng của tỉnh, của đất nước...

Tìm kiếm theo ngày