Dòng họ Hà hiếu học

Ngày 26 tháng 10 năm 2021

Thường xuyên động viên, khích lệ con em trong dòng họ nỗ lực học tập, dòng họ Hà, bản Giảng Lắc, phường Quyết Thắng (Thành phố) có nhiều người thành đạt, công tác ở các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, huyện, phường.


 

Các gia đình trong dòng họ Hà quan tâm đến việc học tập của con cháu.

 

Ông Hà Văn Toan, Phó dòng họ Hà, bản Giảng Lắc, cho biết: Dòng họ Hà hiện có 40 hộ. Năm 2015, dòng họ tổ chức gắn kết các thành viên dòng họ, nhằm khích lệ phong trào thi đua học tập, đã có nhiều cháu thi đỗ vào các trường cao đẳng, đại học và trưởng thành ở các vị trí công tác xã hội.


Dòng họ Hà đã xây dựng quy chế hoạt động; xây dựng Quỹ khuyến học, mỗi nhân khẩu đóng góp 200.000 đồng/năm, duy trì nguồn quỹ khoảng 35 triệu đồng. Quỹ được sử dụng để khen thưởng các cháu đạt học sinh tiên tiến, học sinh giỏi, thi đỗ vào các trường cao đẳng, đại học, hỗ trợ học phí 6 tháng đầu cho các cháu trong gia đình khó khăn thi đỗ đại học; các cháu đoạt giải cao tại các cuộc thi... Với mức khen thưởng từ 100.000 - 1.000.000 đồng/người. Riêng năm học 2020-2021, đã có 18 cháu được khen thưởng; trong đó 1 cháu đoạt giải Ba cuộc thi môn Địa lý cấp tỉnh. Dù số tiền thưởng không nhiều, nhưng là nguồn động viên, khích lệ con, em trong dòng họ phấn đấu học tập tốt.


5 năm qua, dòng họ Hà có 7 cháu tốt nghiệp đại học đã được nhận công tác; 4 cháu đang theo học đại học, nâng tổng số người có trình độ cao đẳng trở lên là 46 người. Dòng họ có nhiều người tham gia công tác tại các cơ quan, trường học, doanh nghiệp, các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể xã hội ở địa phương.


Các gia đình trong dòng họ còn thường xuyên trao đổi, hướng dẫn nhau áp dụng kỹ thuật vào sản xuất; hỗ trợ nhau phát triển kinh doanh dịch vụ, nâng cao thu nhập, có điều kiện chăm lo cho con em học hành chu đáo. Đồng thời, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và quy ước, hương ước của bản... Hàng năm, 100% số hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa.


Những kết quả đạt được trong công tác khuyến học, khuyến tài của dòng họ Hà bản Giảng Lắc đã góp phần đẩy mạnh phong trào xây dựng “Gia đình học tập”; “Dòng họ học tập” tại địa phương.

Tìm kiếm theo ngày