Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới tại Quỳnh Nhai, Thuận Châu

Ngày 23 tháng 07 năm 2019

Ngày 23/7, đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia và Đoàn công tác của tỉnh đã kiểm tra tiến độ triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tại hai xã Chiềng Khoang (Quỳnh Nhai), Tông Lạnh (Thuận Châu).


Đoàn công tác của tỉnh làm việc với Thường trực huyện ủy Quỳnh Nhai

và xã Chiềng Khoang về thực hiện Chương trình nông thôn mới.


Đoàn công tác của tỉnh thăm mô hình xây dựng nông thôn mới tại bản Đông, xã Chiềng Khoang (Quỳnh Nhai).


Xã Chiềng Khoang (Quỳnh Nhai), Tông Lạnh (Thuận Châu) đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Ban Chỉ đạo của huyện Quỳnh Nhai, Thuận Châu và các xã trên đã huy động sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng nông thôn mới tới toàn thể nhân dân; triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng... Đến nay, xã Chiềng Khoang đã đạt 15/19 tiêu chí, 44/49 chỉ tiêu nông thôn mới; xã Tông Lạnh đạt 12/19 tiêu chí, 38/49 chỉ tiêu.


Tại hai huyện, đồng chí Lò Minh Hùng đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của các địa phương về thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, yêu cầu Ban Chỉ đạo nông thôn mới các huyện Quỳnh Nhai, Thuận Châu và các xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người dân trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; huy động các nguồn lực, bố trí các nguồn vốn, khẩn trương hoàn thiện các tiêu chí về kết cấu hạ tầng; các sở, ngành cử cán bộ thường xuyên bám sát tiến độ xây dựng nông thôn mới của các xã; hướng dẫn và tháo gỡ kip thời những khó khăn, vướng mắc đối với các tiêu chí liên quan đến lĩnh vực phụ trách; cùng địa phương theo dõi, đánh giá các tiêu chí đã hoàn thành, xây dựng phương án, tiến độ thời gian đạt chuẩn nông thôn mới đúng kế hoạch đề ra. 

 


Đoàn công tác của tỉnh thăm mô hình bê tông hóa đường giao thông tại bản Lạnh, xã Tông Lạnh (Thuận Châu). 


Đoàn công tác của tỉnh thăm mô hình trồng cây ăn quả tại xã Tông Lạnh (Thuận Châu) cho thu nhập cao.

 

Nhân dịp này, Đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm mô hình xây dựng nông thôn mới tại bản Đông, xã Chiềng Khoang (Quỳnh Nhai); thăm bản Lạnh, xã Tông Lạnh (Thuận Châu) với mô hình cứng hóa đường giao thông và trồng cây ăn quả trên đất dốc, cho thu nhập kinh tế cao.

Tìm kiếm theo ngày