Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Sông Mã và Sốp Cộp

Ngày 02 tháng 07 năm 2020

Ngày 2/7, đồng chí Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại huyện Sông Mã và huyện Sốp Cộp, cùng đi có lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo.

 

 

Đồng chí Phạm Văn Thủy kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại huyện Sông Mã

 

Theo báo cáo, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 huyện Sông Mã có 1.196 thí sinh, tham gia thi tại 3 địa điểm, gồm: 649 học sinh Trường THPT Sông Mã; 32 học sinh Trường PTDT nội trú THCS và THPT; 266 học sinh Trường THPT Mường Lầm; 249 học sinh Trường THPT Chiềng Khương. Huyện Sốp Cộp có 489 thí sinh thi tại 1 điểm thi, gồm: 289 học sinh THPT, 85 học viên giáo dục thường xuyên, 34 học sinh Trường PTDT Nội trú THCS và THPT, 81 thí sinh tự do.  Đến nay, các đơn vị trường học đã tổ chức ôn tập, kiểm tra, đánh giá chất lượng học sinh lớp 12; tập huấn nghiệp vụ chuẩn bị công tác tổ chức kỳ thi; chuẩn bị cơ sở vật chất, kinh phí, nhân sự phục vụ kỳ thi. Các huyện đã xây dựng phương án phối hợp tổ chức kỳ thi, gồm: Bảo quản đề thi, bài thi; bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm, y tế...

 

 

Đồng chí Phạm Văn Thủy kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại huyện Sốp Cộp.

 

Qua kiểm tra, đồng chí Phạm Văn Thủy đã đánh giá cao công tác chuẩn bị các điều kiện phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 của hai huyện. Đề nghị UBND các huyện Sông Mã và Sốp Cộp tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi; các đơn vị trường học bố trí chỗ ăn nghỉ cho cán bộ coi thi; phối hợp với chính quyền địa phương, gia đình học sinh, đảm bảo 100% học sinh tham gia kỳ thi thuận lợi; xây dựng phương án hỗ trợ điều kiện ăn, ngủ, nghỉ cho thí sinh tự do, thí sinh ở xa trung tâm và học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; phân vùng, phân loại học sinh để tổ chức ôn tập; chuẩn bị tốt các phương án dự phòng điều kiện thiên tai, dịch bệnh; triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho kỳ thi.

 

Tìm kiếm theo ngày