Dồn lực cho các xã xây dựng nông thôn mới nâng cao

Ngày 31 tháng 07 năm 2020

Qua hơn 10 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay toàn tỉnh có 41 xã đạt chuẩn NTM; bình quân đạt 12 tiêu chí/xã, tăng 10,39 tiêu chí so với năm 2011. Mục tiêu đến hết năm 2020, toàn tỉnh phấn đấu có 48 xã chuẩn NTM, 3 xã xây dựng NTM nâng cao, gồm: Chiềng Cọ (Thành phố), Chiềng Ban (Mai Sơn) và Mường Sang (Mộc Châu). Với quyết tâm cao của cấp ủy đảng, chính quyền và sự đồng lòng của người dân, các địa phương đang rà soát lại các tiêu chí, huy động tối đa nguồn lực để đầu tư hoàn thiện các tiêu chí còn lại, bảo đảm hoàn thành mục tiêu đề ra.


 

Trung tâm xã Chiềng Ban (Mai Sơn) hôm nay.


Với chủ trương xây dựng NTM là quá trình thường xuyên, liên tục, hướng tới mục tiêu phát triển nông thôn bền vững, UBND tỉnh đã ban hành bộ tiêu chí xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao giai đoạn 2018-2020, gồm 17 tiêu chí: Quy hoạch và thực hiện quy hoạch; giao thông; thủy lợi; trường học; nhà ở dân cư; thu nhập; điện; điểm thông tin khoa học và công nghệ; hộ nghèo; hình thức tổ chức sản xuất; giáo dục; y tế; tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên; văn hóa; cảnh quan, môi trường và an toàn thực phẩm; hành chính công; quốc phòng, an ninh.


Sau hơn 3 năm được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã Chiềng Ban (Mai Sơn) tiếp tục thực hiện các tiêu chí NTM nâng cao và đạt 13/17 tiêu chí vào cuối năm 2019; trong đó, có nhiều tiêu chí quan trọng, như: Thu nhập đạt 37 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4%; đã hình thành chuỗi liên kết sản xuất chế biến sản phẩm nông nghiệp...


Đồng chí Bùi Trọng Lượng, Bí thư đảng ủy, Trưởng Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia của xã, cho biết: Trên cơ sở rà soát các tiêu chí, xã tập trung thực hiện những tiêu chí khó hoặc chưa bền vững; trong đó, trọng tâm là các tiêu chí chưa đạt như giao thông, cảnh quan môi trường. Định kỳ thứ bảy, chủ nhật hàng tuần, chúng tôi đều tổ chức “Ngày về cơ sở xây dựng NTM”, hướng dẫn nhân dân vệ sinh môi trường nông thôn, thu gom, xử lý rác thải, chỉnh trang nhà ở dân cư, hàng rào, trông cây xanh dọc các tuyến đường trục bản, liên bản; tạo điều kiện thuận lợi để người dân phát triển sản xuất, kinh doanh và nâng cao thu nhập; quyết tâm đưa xã về đích NTM nâng cao theo mục tiêu đề ra. 


Đến thời điểm này, 3 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018-2020 đã đạt từ 12-14 tiêu chí. Những tiêu chí khó như: Thu nhập, hình thức tổ chức sản xuất, giao thông, văn hóa, cảnh quan môi trường… đang được các địa phương tập trung thực hiện. Giải pháp là đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ, hướng dẫn nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có hiệu quả kinh tế cao theo hướng sản xuất hàng hoá tập trung, thâm canh, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, góp phần cải thiện, nâng cao thu nhập người dân. Vận động nhân dân tiếp tục vệ sinh, chỉnh trang nhà cửa, hàng rào cây xanh, xây dựng bể chứa vỏ bao gói thuốc bảo vệ thực vật, đào hố rác công cộng thu gom rác thải tập trung; thu hút các nguồn vốn đầu tư Nhà nước để xây dựng hệ thống cung cấp nước sạch cho các hộ dân... Để giúp các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo đúng lộ trình đề ra, các đoàn công tác của tỉnh đã đi kiểm tra thực tế tại các xã đăng ký, chỉ đạo huyện, xã xây dựng kế hoạch, biện pháp duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt. Các sở, ngành của tỉnh hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu, nội dung liên quan theo kế hoạch, nắm bắt tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong triển khai thực hiện ở cơ sở.


Với sự quyết tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền và sự đồng lòng ủng hộ của người dân, tin tưởng chương trình xây dựng NTM nâng cao sẽ đạt nhiều kết quả tích cực, giúp cuộc sống người dân ngày càng được cải thiện và bộ mặt nông thôn mới ngày càng khởi sắc; trở thành mô hình điểm để các xã học tập, noi theo.

Tìm kiếm theo ngày