Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng

Ngày 14 tháng 02 năm 2020

Xác định thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua yêu nước, những năm qua, huyện Mường La đã tập trung đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua do Trung ương và tỉnh phát động.

 

 

Ca sản xuất của công nhân Nhà máy may Mường La.

 

Bà Đèo Thị Quý, Phó trưởng Phòng Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng thi đua - khen thưởng huyện Mường La, cho biết: Để nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, hằng năm, Hội đồng thi đua khen thưởng huyện đã xây dựng tiêu chí, thang điểm, phương thức bình xét thi đua căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ từng phòng, ban, đơn vị, các xã, thị trấn. Quá trình triển khai, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Trên cơ sở thực hiện các nội dung thi đua và phong trào thi đua đã phát động; thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn và mỗi cá nhân cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện đăng ký các tiêu chí, nội dung và danh hiệu thi đua phấn đấu đạt được trong năm, lấy đó làm mục tiêu, là động lực để học tập, rèn luyện nâng cao trình độ về mọi mặt, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

 

Các phong trào thi đua của huyện tập trung vào phấn đấu hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh; phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức Sơn La thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025; các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh và địa phương... Qua đánh giá, các đợt thi đua cơ bản đã đạt được mục tiêu, yêu cầu và nội dung, chỉ tiêu đề ra. Năm 2019, huyện Mường La có 20/22 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt so với kế hoạch. Nổi bật là chỉ tiêu lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, huyện đã thành lập 27 HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, trong đó, nhiều HTX thực hiện sản xuất theo quy trình VietGap, sản phẩm bảo đảm tiêu chuẩn xuất khẩu, như: HTX Hưng Thịnh có 16 ha cây ăn quả, sản lượng 160 tấn; HTX Đoàn Kết có 12 ha cây ăn quả, sản lượng 120 tấn; HTX chăn nuôi lợn bản Ten, thị trấn ít Ong, với quy mô 6.000 con/năm; HTX sản xuất tinh dầu xả Mường La (xã Pi Toong)... Các HTX đã tạo công ăn việc làm, tăng thêm thu nhập cho hàng trăm lao động địa phương, góp phần đưa tỷ lệ hộ nghèo theo tiếp cận đa chiều toàn huyện giảm xuống còn 29,89%. Đặc biệt, thực hiện phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, huyện Mường La đã bê tông hóa được thêm 34 tuyến đường, tổng chiều dài trên 7km, với tổng dự toán 7,4 tỷ đồng. Trong đó, Nhà nước đầu tư trên 2 tỷ đồng, nhân dân đóng góp hơn 5 tỷ đồng. Đến nay, trên 65% bản, tiểu khu có đường giao thông cứng hóa; 5 xã đã đạt tiêu chí số 2 về giao thông; các xã Mường Bú, Mường Chùm, Mường Trai đạt chuẩn xã nông thôn mới... Từ các phong trào thi đua yêu nước, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

 

Để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, thời gian tới, huyện Mường La tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt triển khai các văn bản chỉ đạo; phát động và triển khai các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả. Tăng cường kiểm tra, theo dõi quá trình tổ chức thực hiện, phát hiện nhân tố mới, xây dựng điển hình tiên tiến, chỉ đạo điểm để rút kinh nghiệm, nhân rộng, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

Tìm kiếm theo ngày