Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh: Hội nghị tham gia ý kiến vào Dự thảo Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi)

Ngày 08 tháng 04 năm 2019

Ngày 8/4, đồng chí Nguyễn Đắc Quỳnh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì Hội nghị tham gia ý kiến vào Dự thảo Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi). Dự có đại diện một số sở, ngành, đơn vị liên quan.Hội nghị tham gia ý kiến vào Dự thảo Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi).

 

Dự thảo Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi) có 16 chương và 209 điều. Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, tham gia ý kiến về sự cần thiết sửa đổi Luật Thi hành án hình sự; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan thi hành án; thời gian thi hành án tử hình; quản lý và xử lý vi phạm đối với người được tha tù trước thời hạn có điều kiện; quyền và nghĩa vụ của phạm nhân; trách nhiệm quản lý, giám sát, giáo dục người được tha tù trước hạn có điều kiện, người được hưởng án treo, người thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ; tổ chức cho phạm nhân lao động…


Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Nguyễn Đắc Quỳnh đánh giá cao những ý kiến tham gia vào Dự thảo Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi) của các đại biểu dự Hội nghị; đồng thời, tiếp thu, tổng hợp các ý kiến, hoàn thiện văn bản báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tìm kiếm theo ngày