Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ

Ngày 23 tháng 01 năm 2021

Ngày 23/1, đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, cùng Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ, Quảng trường Tây Bắc.Đồng chí Nguyễn Hữu Đông dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ, Quảng trường Tây Bắc.


Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đại biểu đã dâng nén tâm hương bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn trước công lao trời biển của Bác, Người đã cống hiến và hy sinh trọn đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc Việt Nam và nhân loại.Các đại biểu dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ, Quảng trường Tây Bắc.


Dưới dự lãnh đạo của Đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc Sơn La nguyện tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đoàn kết, đồng lòng, năng động, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng quê hương Sơn La ngày càng giàu đẹp, phồn vinh.


Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đoàn đại biểu tỉnh Sơn La sẽ phát huy trí tuệ, thảo luận các vấn đề quan trọng của đất nước, đóng góp vào sự thành công của Đại hội.

Tìm kiếm theo ngày