Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Xay Nhạ Bu Ly, nước CHDCND Lào thăm và làm việc tại tỉnh ta

Ngày 11 tháng 03 năm 2019

Ngày 11/3, Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Xay Nhạ Bu Ly, nước CHDCND Lào do đồng chí Phông Sa Vẳn - Sít Thạ Vông, Ủy viên Trung ương Đảng cách mạng Lào, Bí thư tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Xay Nhạ Bu Ly làm Trưởng đoàn đã bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại tỉnh ta. Đón tiếp Đoàn, phía tỉnh ta có các đồng chí: Hoàng Văn Chất, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy; Nhâm Thị Phương, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.


 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh ta đón tiếp Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Xay Nhạ Bu Ly, nước CHDCND Lào. 


Các đồng chí lãnh đạo hai tỉnh đã trao đổi thông tin về các hoạt động của Đoàn dự kiến sẽ diễn ra tại tỉnh ta. Ngay sau đó, Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Xay Nhạ Bu Ly, nước CHDCND Lào đã đến thăm và nói chuyện với lưu học sinh Lào tại Trường Cao đẳng Sơn La. Cùng đi với Đoàn, tỉnh ta có đồng chí Nhâm Thị Phương, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh.


Đây là năm thứ 18, UBND tỉnh Sơn La giao cho Trường Cao đẳng Sơn La đào tạo Tiếng Việt và nguồn nhân lực cho 9 tỉnh Bắc Lào với 2.248 lưu học sinh đã và đang theo học. Từ năm 2009 đến nay, tỉnh Xay Nhạ Bu Ly đã gửi 196 lưu học sinh theo học tại Trường Cao đẳng Sơn La, trong đó năm học 2019, tỉnh Xay Nhạ Bu Ly có 26 lưu học sinh đang theo học tại Trường Cao đẳng Sơn La.


Phát biểu tại Trường Cao đẳng Sơn La, đồng chí Phông Sa Vẳn - Sít Thạ Vông đã cảm ơn tỉnh Sơn La đã quan tâm, tạo điều kiện cho các lưu học sinh tỉnh Xay Nhạ Bu Ly học tập. Đồng thời, yêu cầu các lưu học sinh chấp hành tốt các quy định của nhà trường, tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa của nhà trường và học tập tốt.

Tìm kiếm theo ngày