Diễn đàn cử tri

Ngày 26 tháng 05 năm 2020

Cho phép huyện Mộc Châu tuyển dụng chức danh Chỉ huy trưởng Ban CHQS của 5 xã; Xem xét có phương án bố trí, sắp xếp đối với đội ngũ trí thức trẻ sau khi hoàn thành công tác tại các xãj Cần nâng cấp tuyến quốc lộ 43 (từ km76+650 đến km78+080) do xuống cấp

Cử tri đề nghị: Cho phép huyện Mộc Châu tuyển dụng đối với chức danh Chỉ huy trưởng Ban CHQS của 5 xã thuộc huyện, vì vị trí này đã khuyết gần 3 năm, ảnh hưởng lớn đến công tác quân sự quốc phòng ở địa phương.


UBND tỉnh trả lời: Ngày 06/6/2019, UBND huyện Mộc Châu đã ban hành Công văn số 1436/UBND-NV và Kế hoạch số 1437/KH-UBND về việc tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã trên địa bàn huyện Mộc Châu năm 2019 xin ý kiến Sở Nội vụ. Sau khi nghiên cứu, xem xét, Sở Nội vụ đã ban hành Công văn số 1098/SNV-XDCQ&CTTN ngày 03/7/2019 cho ý kiến vào Kế hoạch tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã huyện Mộc Châu năm 2019. Theo đó, đề nghị UBND huyện Mộc Châu trao đổi, thống nhất với Ban Chỉ huy quân sự huyện phương án bố trí các công chức khác sang đảm nhiệm chức danh Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, sau đó thực hiện việc đào tạo hoặc bồi dưỡng thêm về chuyên môn nghiệp vụ. Sau khi thực hiện các phương án sắp xếp công chức theo quy định tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ, trường hợp còn thiếu công chức Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã đề nghị UBND huyện Mộc Châu xây dựng kế hoạch tuyển dụng công chức gửi Sở Nội vụ thẩm định, cho ý kiến để tổ chức thực hiện (sau khi có Thông tư của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện về quy trình tuyển dụng công chức cấp xã theo các quy định mới tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ).


Ngày 12/8/2019, Sở Nội vụ đã có Công văn số 1333/SNV-XDCQ&CTTN gửi Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh xin ý kiến thống nhất một số nội dung để hướng dẫn UBND các huyện, thành phố thực hiện việc bố trí công chức cấp xã đảm nhiệm chức danh Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã. Hiện nay, UBND huyện Mộc Châu đang thực hiện quy trình tuyển dụng đối với chức danh Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã.


Cử tri đề nghị: Xem xét có phương án bố trí, sắp xếp đối với đội ngũ trí thức trẻ hiện đang công tác tại các xã, sau khi hết thời hạn hợp đồng, được tiếp tục gia hạn hợp đồng.


UBND tỉnh trả lời: Ngày 02/3/2018, Sở Nội vụ đã ban hành Công văn số 315/SNV-XDCQ&CTTN hướng dẫn việc thực hiện hợp đồng đối với trí thức trẻ tham gia Tổ công tác tại các xã thuộc các huyện nghèo trên địa bàn tỉnh.


Đến nay, trí thức trẻ tham gia Tổ công tác tại các xã thuộc các huyện nghèo trên địa bàn tỉnh sau khi hết hạn hợp đồng, được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian công tác ở xã, nếu có nguyện vọng sẽ tiếp tục được ký hợp đồng lao động. Thời gian hợp đồng mới kết thúc trước ngày 31/12/2020.


Cử tri kiến nghị: Xem xét đầu tư nâng cấp tuyến quốc lộ 43 (lý trình km76+650 đến km78+080) đoạn từ Quỹ Tín dụng nhân dân thị trấn Nông trường đến Công ty Vinatea Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La vì hiện nay tuyến đường đã hư hỏng nặng, gây mất an toàn giao thông.


UBND tỉnh trả lời: Để sửa chữa, khắc phục các hư hỏng đoạn Km75-Km78+399 trên quốc lộ 43, Sở GTVT đã trình và được Tổng cục Đường bộ Việt Nam phê duyệt dự án: Sửa chữa hư hỏng cục bộ nền, mặt đường, gia cố lề và công trình Km75-Km78+399 (thị trấn Nông trường Mộc Châu), sửa chữa cống thoát nước giáp chân dốc ô tô trên quốc lộ 43, tỉnh Sơn La tại Quyết định số 5023/QĐ-TCĐBVN ngày 10/12/2018; phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 1642/QĐ-SGTVT ngày 24/5/2019.


Dự án đã bắt đầu triển khai thi công từ ngày 20/7/2019 và dự kiến hoàn thành theo đúng kế hoạch.


Huy Ngoan (TH)

Tìm kiếm theo ngày