Diễn đàn cử tri

Ngày 10 tháng 03 năm 2020

Đề nghị Công ty Điện lực Sơn La bỏ việc dùng chung công tơ tổng tại 6 điểm ở xã Sốp Cộp; Đề nghị điều chỉnh quy định thu phí vệ sinh môi trường theo mức độ gây ô nhiễm; Ban Quản lý dự án di dân TĐC tỉnh chỉ đạo đơn vị thi công sửa chữa trụ sở xã Tân Hợp

 

Cử tri đề nghị: Cấp có thẩm quyền có ý kiến với Công ty Điện lực Sơn La đầu tư lắp đặt cho mỗi hộ một công tơ riêng để xóa bỏ việc dùng chung công tơ tổng tại 6 điểm có công tơ dùng chung trên địa bàn xã Sốp Cộp, huyện Sốp Cộp.

 

UBND tỉnh trả lời: Tháng 5/2019, Sở Công Thương đã phối hợp với UBND huyện Sốp Cộp  rà soát và dự kiến đưa 6 cụm dân cư: Nà Lọng, Nà Cạ, Nà Lốc, Huổi Khăng, cụm dân cư 326 Huổi Co Sản hiện nay đang dùng chung công tơ tổng bổ sung vào dự án để thực hiện đầu tư cấp điện trong thời gian tới.

 

Hiện nay, Sở Công Thương đang triển khai lập chủ trương đầu tư dự án cấp điện cho các bản chưa có điện, chưa có dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh sử dụng nguồn vốn ODA đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (trong đó có 6 cụm dân cư: Nà Lọng, Nà Cạ, Nà Lốc, Huổi khăng, cụm dân cư 326 Huổi Co Sản - xã Sốp Cộp - huyện Sốp Cộp).

 

Cử tri đề nghị: Điều chỉnh quy định về thu phí vệ sinh môi trường theo Nghị quyết số 16/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh, theo hướng tăng mức thu đối với các ngành nghề, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh gây ô nhiễm nhiều; tính toán mức thu phí dựa trên quy mô sản xuất, kinh doanh và tính chất, mức độ xả thải ô nhiễm.

 

UBND tỉnh trả lời: Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH13, từ ngày 1/1/2017 (tại điểm 16, phụ lục số 02, ban hành kèm theo Luật phí và lệ phí) quy định: Phí vệ sinh đã chuyển sang giá dịch vụ do nhà nước định giá - Dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt. UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND ngày 15/5/2018 quy định mức thu giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La, hiệu lực thi hành từ ngày 30/5/2018.

 

Hiện nay, việc tổ chức thu gom, vận chuyển rác thải do UBND các huyện, thành phố thực hiện lựa chọn, ký kết hợp đồng với đơn vị thu gom, vận chuyển rác thải, bảo đảm theo các quy định hiện hành của nhà nước.

 

Cử tri đề nghị: Ban Quản lý dự án di dân tái định cư Thủy điện Sơn La - chủ đầu tư xây dựng công trình trụ sở xã Tân Hợp, huyện Mộc Châu - yêu cầu nhà thầu sớm sửa chữa lại phần nền nhà của tầng 2, tầng 3. Bởi công trình hoàn thiện và đưa vào sử dụng từ tháng 12/2017, nhưng đến tháng 10/2018, gạch nền các phòng làm việc và hành lang của tầng 2, tầng 3 đã bị phồng dộp, nứt vỡ...

 

UBND tỉnh trả lời: Trụ sở xã Tân Hợp, huyện Mộc Châu được UBND tỉnh phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật tại Quyết định số 764/QĐ-UBND ngày 31/03/2016. Công trình thi công hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng từ ngày 28/12/2017 và kết thúc bảo hành vào ngày 31/12/2018. Ban Quản lý dự án di dân TĐC tỉnh đã chỉ đạo đơn vị thi công hỗ trợ khắc phục, sửa chữa xong các hư hỏng nêu trên theo đúng yêu cầu của UBND xã Tân Hợp.

   

Huy Ngoan (TH)

Tìm kiếm theo ngày