Diễn đàn cử tri

Ngày 09 tháng 11 năm 2018

Đề nghị bổ sung đầu tư điện lưới quốc gia cho một số bản; Sớm thu hồi đất của Công ty cổ phần Thủy sản Sơn La để giao cho Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La; Cho chủ trương đầu tư trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã Chiềng Muôn; Cần hỗ trợ đầu tư một số công trình giao thông trên địa bàn xã Chiềng Đen

Cử tri đề nghị: Bổ sung bản Pá Khoang, Huổi Pót, xã Mường Và, huyện Sốp Cộp vào danh sách được đầu tư điện lưới quốc gia năm 2018; đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án điện nông thôn đến các bản: Piềng Chà, Cò Hào, Bản Bướt của xã Chiềng Yên, huyện Vân Hồ.


UBND tỉnh trả lời: Đối với 2 bản Pá Khoang, Huổi Pót, xã Mường Và, huyện Sốp Cộp: UBND tỉnh đã giao Công ty Điện lực Sơn La xem xét đưa 2 bản vào danh sách được đầu tư điện lưới quốc gia năm 2018, tuy nhiên theo báo cáo của Công ty Điện lực Sơn La, hiện 2 bản nêu trên chưa có chủ trương đầu tư, chưa cân đối được nguồn vốn. Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành tham mưu đề xuất nguồn vốn để đầu tư cấp điện cho 2 bản trên.


Đối với 3 bản Piềng Chà, Cò Hào, Bản Bướt xã Chiềng Yên, huyện Vân Hồ: UBND tỉnh đã giao Công ty Điện lực Sơn La cập nhật vào dự án Cấp điện cho khu vực các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Thanh Hóa sử dụng vốn dư dự án NMTĐ Trung Sơn vốn vay WB. Ngày 10/11/2017, UBND tỉnh Sơn La đã có văn bản số 3710/UBND-KT về việc đề nghị hỗ trợ đầu tư lưới điện nông thôn cho các huyện của tỉnh Sơn La bị ảnh hưởng bởi dự án thủy điện Trung Sơn. Tuy nhiên đến nay dự án này chưa được các cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư.


Cử tri đề nghị: Tập trung giải quyết xong việc thu hồi đất của Công ty cổ phần Thủy sản Sơn La để giao cho Công ty cổ phần cấp nước Sơn La đầu tư xây dựng hồ chứa nước thô bằng nguồn vốn đầu tư của Công ty.


UBND tỉnh trả lời: Đến nay, UBND tỉnh đã ban hành Thông báo số 40/TB-UBND ngày 11/4/2018 về việc thu hồi khoảng 5.300 m2 đất của Công ty CP Thủy sản Sơn La và UBND Phường Chiềng Lề tại tổ 6, Phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La để xây dựng hồ dự trữ nước thô, giao UBND thành phố hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, chậm nhất 90 ngày kể từ ngày thông báo hiệu lực, UBND tỉnh sẽ ban hành Quyết định thu hồi đất theo quy định.


Cử tri đề nghị: Cho chủ trương đầu tư trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND, UBND xã Chiềng Muôn, huyện Mường La (hiện nay xã đã chuẩn bị được mặt bằng để xây dựng); trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND, UBND xã Tạ Bú, huyện Mường La vì trụ sở cũ đã xuống cấp nghiêm trọng không đảm bảo điều kiện làm việc (hiện nay, xã đã bố trí được diện tích gần 3.000 m2 đất để xây dựng trụ sở xã).


UBND tỉnh trả lời: Trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, tỉnh đã chủ trương bố trí vốn để đầu tư các trụ sở xã theo nguyên tắc: Tập trung thanh toán những dự án hoàn thành, bố trí vốn để hoàn thành các dự án chuyển tiếp, sau đó mới bố trí vốn khởi công mới trên cơ sở đề xuất của UBND các huyện theo thứ tự ưu tiên.


Trên cơ sở đề xuất của UBND các huyện theo thứ tự ưu tiên, huyện Mường La được bố trí 3,5 tỷ để hoàn thành dự án trụ sở xã Chiềng San và bố trí vốn khởi công mới năm 2017 trụ sở xã Chiềng Hoa với tổng mức đầu tư 9,4 tỷ đồng.


Do nguồn vốn đầu tư phát triển của tỉnh hạn hẹp, đã cân đối hết cho các dự án nằm trong kế hoạch trung hạn 2016-2020 nên không còn khả năng cân đối vốn để đầu tư trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND, UBND xã Chiềng Muôn và xã Tạ Bú, huyện Mường La. Đề nghị UBND huyện cân đối ngân sách huyện bố trí đầu tư xây dựng 2 trụ sở xã Chiềng Muôn và xã Tạ Bú.


Cử tri đề nghị: Có chính sách hỗ trợ đầu tư một số công trình giao thông trên địa bàn xã Chiềng Đen, thành phố Sơn La: Cầu bản Phiêng Tam do thiên tai lũ lụt gây sạt lở, xói mòn đầu cầu từ năm 2015 đến nay chưa được xử lý; Đường giao thông từ tỉnh lộ 106 vào bản Phiêng Nghè xã Chiềng Đen còn một số đoạn chưa hoàn thành đặc biệt là đoạn dốc đá dài khoảng 500m giáp với bản Dửn xã Chiềng Xôm; Đường giao thông từ bản Tam xã Chiềng Đen thông ra Quốc lộ 6, chiều dài tuyến khoảng 2,2 km (đã có khảo sát sơ bộ năm 2016); Đường giao thông từ bản Nong Bay xã Chiềng Đen ra Quốc lộ 6 địa phận xã Bon Phặng, huyện Thuận Châu; Đường giao thông trục chính từ Quốc lộ 6 vào trung tâm xã Chiềng Đen dài 9 km được đầu tư xây dựng từ năm 2004, hiện nay một số đoạn đường đã xuống cấp.


UBND tỉnh trả lời: Các tuyến đường theo kiến nghị của cử tri là đường huyện do UBND thành phố và huyện Thuận Châu quản lý. Trước mắt, do khó khăn về nguồn vốn, đề nghị UBND thành phố và UBND huyện Thuận Châu duy tu bảo dưỡng để đảm bảo an toàn khai thác. Đối với các tuyến đường được đầu tư xây dựng và đưa vào khai thác sử dụng từ lâu đến nay bị hư hỏng xuống cấp, cầu bị hư hỏng do bão lũ, các đoạn tuyến chưa được đầu tư xây dựng, đề nghị UBND thành phố có văn bản đối với từng dự án cụ thể gửi các sở chuyên ngành của tỉnh thẩm định, đề xuất nguồn vốn để sửa chữa, cải tạo và nâng cấp.

  Huy Ngoan (TH)

Tìm kiếm theo ngày