Đẩy mạnh cải cách hành chính trong công tác PCCC

Ngày 01 tháng 06 năm 2022

Giảm bớt phiền hà, lấy sự hài lòng của tổ chức, doanh nghiệp và công dân làm thước đo hiệu quả hoạt động. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh luôn chú trọng đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, áp dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính.


Đại tá Nguyễn Khắc Ngọc, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh, cho biết: Đơn vị thường xuyên rà soát những đầu mối công việc, thủ tục giấy tờ, biểu mẫu, thời hạn giải quyết, đề xuất, kiến nghị bổ sung, sửa đổi các quy định về quy trình thủ tục hành chính không còn phù hợp; chủ động xây dựng quy trình giải quyết các bộ thủ tục hành chính về lĩnh vực PCCC; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng phần mềm tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC và đưa ra thực hiện tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh; bố trí cán bộ có tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc thường trực tại Trung tâm để trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính về PCCC.

             


Công dân đến giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực PCCC tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh.

             

Từ năm 2018 đến nay, đơn vị đã rà soát, giảm thời gian giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC và CNCH từ 15%-30% so với thời gian quy định, 100% hồ sơ TTHC trong lĩnh vực PCCC thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị được tiếp nhận, xử lý, giải quyết đúng quy trình, đúng hạn, trước hạn, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan doanh nghiệp và nhân dân.

             

Đồng thời, vào tháng 10 hàng năm, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH tổ chức Hội nghị đối thoại với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính; qua đó, kịp thời nắm bắt, tháo gỡ các vướng mắc cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp; phối hợp với Phòng Tham mưu, Công an tỉnh khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp qua phương pháp điều tra xã hội học, 100% phiếu đánh giá hài lòng với chất lượng phục vụ của đơn vị trong việc giải quyết các thủ tục hành chính về lĩnh vực PCCC. Không có cá nhân, tổ chức phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính cũng như cán bộ, chiến sỹ gây phiền hà, sách nhiễu trong quá trình giải quyết TTHC.

             

Bắt đầu từ ngày 15/5/2022, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã tiến hành cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đối với 17 thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an và thông báo rộng rãi trên trang thông tin điện tử Công an tỉnh Sơn La, trang Fanpage và gửi thông báo đến các cơ quan, tổ chức biết và thực hiện. Từ ngày 15/5/2022 đến ngày 30/5/2022, đơn vị đã tiếp nhận 6 hồ sơ. Trong đó, có 4 hồ sơ được trả trước hạn, không có hồ sơ trả quá hạn, 2 hồ sơ đang trong thời hạn giải quyết.

             

Anh Lê Văn Long, phường Quyết Thắng, Thành phố, chia sẻ: Đơn vị tư vấn chúng tôi không phải mang trực tiếp hồ sơ đến bộ phận một cửa để nộp, mà chỉ cần đăng nhập, tải các các tệp tin thành phần hồ sơ, điền đầy đủ thông tin, rồi nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an, giảm rất nhiều thời gian, chi phí đi lại trong thực hiện thủ tục hành chính về PCCC.

             

Tổ chức triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an đã giúp người dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến có thể nộp, hoặc nhận hồ sơ 24/24 giờ trong ngày tại bất cứ đâu có kết nối internet; tiết kiệm được thời gian, công sức, cắt giảm các chi phí đi lại, chi phí văn phòng phẩm; người dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có thể theo dõi tình trạng quá trình giải quyết hồ sơ của cơ quan Công an... Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đang đẩy mạnh việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an. Đồng thời, khuyến khích người dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực PCCC do Bộ Công an cung cấp tại địa chỉ wesite: https://dichvucong.bocongan.gov.vn.

             

Chú trọng thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh đang góp phần nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước trong lĩnh vực PCCC, làm tốt công tác phòng ngừa, giảm thiệt hại do cháy, nổ gây ra.

Tìm kiếm theo ngày